ZAMÓWIENIE PONIŻEJ 30 000 EURO

WYKONANIE PRAC REMONTOWO-MALARSKICH W POMIESZCZENIACH SP ZOZ W PROSZOWICACH

Zaproszenie do składania ofert:

zaproszenie_06_2014.pdf

Opis przedmiotu:

opis_przedmiotu_zamówienia_06_2014.pdf

Wzór umowy: 

projekt_umowy_-_remont_06_2014.pdf

Informacja: 

informacja_06.odt