Usługi 2017

 

 Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                 w  Proszowicach

Ogłoszenie

Uwaga!!  SIWZ  z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.eib.com.pl  w zakładce przetargi ogólnodostępne

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

 

 

 

 

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:11/ZP/2017

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenia

Projekt umowy

informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty