Wykonanie termomodernizacji budynków Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Pulmonologicznego oraz Pogotowia i Administracyjno-Gospodarczego Szpitala w Proszowicach w formule  "zaprojektuj i wybuduj"

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2015

Termin składania ofert : 02.07.2015 r. godz. 10 :00

Ogłoszenie 

ogłoszenie_16_zp_2015.odt

SIWZ

siwz__16_zp_2015.pdf

Załącznik Nr 1:

zal_1_(oferta)_16_zp_2015.doc

Załącznik Nr 2.1:

zal_2.1_(oświadczenie)_16_zp_2015.doc

Załącznik Nr 2.2.:

zal_2.2_(oświadczenie)16_zp_2015.doc

Załącznik Nr 3:

zal_3_(wyk_robót).doc

Załącznik Nr 4:

zal_4_(wykaz_osób)_16_zp_2015.doc

Załącznik Nr 5:

zal_5_(wykaz_osób_proj)16_zp_2015.doc

Załącznik Nr 6:

zal_6_(umowa)_16_zp_2015-2.doc

Program Funkjonalno Użytkowy:

program_funkcjonalno_użytkowy_16_zp_2015.pdf

Wynik:

wynik_16_zp_2015.odt