Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2014

Malowanie pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  SPZOZ w Proszowicach

Termin składania ofert:  31.10.2014 r.

Ogłoszenie:  ogłoszenie__35_zp_2014.doc  

SIWZ: siwz___35_zp_2014.pdf  

Projekt umowy: projekt_umowy_35_zp_2014.pdf  

Przedmiar robót: przedmiar_robót_35_zp_2014.pdf  

STWiOR: stwior__35.pdf  

Wynik:  wynik_35_zp_2014.odt  

Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2014

Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Termin składania ofert: 08.07.2014 r. godz.11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie__21_zp_2014.html  

SIWZ:  siwz__21_zp_2014.pdf  

Wzór umowy: umowa_21_zp_2014.pdf  

Przedmiar robót:  przedmiar_21_zp_2014.pdf  

STW i OR : specyfikacja_techniczna_21_zp_2014.pdf  

Dokumentacja projektowa: opis_techniczny.pdf   projektowana_charakterystyka_energetyczna_szpital_proszowice_v2.pdf   rys_1.pdf rys_2.pdf   rys_3.pdf   rys_4.pdf   rys_5.pdf   rys_6.pdf rys_7.pdf   rys_8.pdf   rys_9.pdf   rys_10.pdf   rys_11.pdf rys_12.pdf   rys_13.pdf   rys_14.pdf   rys_15.pdf   rys_16.pdf rys_17.pdf   rys_18.pdf   rys_19.pdf   rys_20.pdf   rys_21.pdf   rys_22.pdf   rys_23.pdf   rys_24.pdf   rys_25.pdf   rys_26.pdf   rys_27.pdf   rys_28.pdf   rys_29.pdf   rys_30.pdf   rys_31.pdf   rys_32.pdf   rys_33.pdf   rys_34.pdf   rys_35.pdf   rys_36.pdf   rys_37.pdf rys_38.pdf   rys_39.pdf   rys_40.pdf   rys_41.pdf   rys_42.pdf   rys_43.pdf   rys_44.pdf   rys_45.pdf  

Pytania: pytania__21_zp_2014.pdf  

Wynik:  wynik_21_zp_2014.pdf  

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termin składania ofert: 10.06.2014 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_-_termomedernizacja.pdf  

SIWZ: siwz__18_zp_2014.pdf  

Wzór umowy: umowa_-_termomodernizacja1.pdf  

Przedmiar robót: przedmiar_-termomodernizacja.pdf  

STW i OR:  stw_i_or_-_termomodernizacja.pdf  

Dokumentacja: opis_techniczny.pdf    projektowana_charakterystyka_energetyczna_szpital_proszowice_v2.pdf   rys_1.pdf rys_2.pdf   rys_3.pdf   rys_4.pdf   rys_5.pdf   rys_13.pdf   rys_14.pdf   rys_15.pdf   rys_16.pdf   rys_17.pdf rys_18.pdf   rys_19.pdf   rys_20.pdf   rys_21.pdf   rys_22.pdf   rys_23.pdf   rys_24.pdf   rys_25.pdf   rys_26.pdf   rys_27.pdf   rys_28.pdf   rys_29.pdf   rys_37.pdf   rys_38.pdf   rys_39.pdf   rys_40.pdf   rys_41.pdf rys_42.pdf   rys_43.pdf   rys_44.pdf   rys_45.pdf   rys_6.pdf   rys_7.pdf   rys_8.pdf   rys_9.pdf   rys_10.pdf   rys_11.pdf   rys_12.pdf   rys_30.pdf   rys_31.pdf   rys_32.pdf rys_33.pdf   rys_34.pdf   rys_35.pdf   rys_36.pdf  

Zmiana w dokumentacji:


zmiana_w_dokumentacji_sst.doc  

Pytania:  pytania_1__18_zp_2014.pdf  

UWAGA  !!

Aktualny przedmiar  z naniesionymi korektami - obowiazujący do obliczenia ceny oferty .

Przedmiar: aktualny_przedmiar_18_zp_2014.pdf  

Pytania:  pytania_2__18_zp_2014.pdf