Dostawy 2017

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii i elektrod do leczenia schorzeń tarczycy wraz z użyczeniem aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2017

Termin skladania ofert: 04.01.2018 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1 

Projekt umowy 2

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

 

Dostawa Bronchofiberoskopu intubacyjnego przenośnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2017

Termin skladania ofert: 15.12.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry techniczne

Projekt umowy

Załącznik nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert : 19.12.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2017

Termin skladania ofert: 07.12.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania

Pakiet nr 6 - poprawiony opis

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów szewnych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017

Termin składania ofert: 27.11.2017 r. godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Pytania 2 

Pytania 3

Pytania sprostowanie

Uwaga !!!

Zmiana terminu składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 13:00

 Zmiana ogłoszenia

 Zmiana SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2017

Termin skladania ofert: 27.11.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz cenowy cd.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW, produktów leczniczych, wyrobów medycznych.

Przetarg nieonraniczony

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2017

Termin skladania ofert: 12.10.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

 Pakiet nr 2

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

 

 Dostawa implantow do zabiegów artroskopowych i oprzyrządowania do endoskopów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017

Termin skladania ofert: 15.09.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy - dostawa implantów

Projekt umowy - dostawa oprzyrządowania do endoskopów

 Pytanie

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert 

 

Dostawa środków czystościowych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2017

Termin składania ofert: 14.09.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania

Pytania 2

Sprostowanie do SIWZ 22_ZP_2017 - oznaczenie opakowania oferty

UWAGA!! zmiana terminu składania ofert oraz opisu przedmiotu w pakiecie nr 2 - poz. nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

 Nowy termin składania ofert: 19.09.2017r. godz 11:30

 Aktualny opis przedmiotu zamówienia

 

 UWAGA!! ostateczna wersja formularza opis przedmiotu zamowienia.

 Pytanie 3

Opis przedmiotu zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wyniki

 

 

 Dostawa wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017

Termin skladania ofert: 10.10.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Opis przedmiotu zamowienia

 Opis przedmiotu zamowienia cd.

 JEDZ

 Projekt umowy

 Pytania

UWAGA!! Poprawione opisy pakietów 5 i 16

Pakiet nr 5

Pakiet nr 16

Pytania 2

UWAGA!! Poprawione opisy pakietów 13 i 24

Pakiet 13

Pakiet 24

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

 

Dostawa paliwa Diesla dla Ambulansów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2017

Termin składania ofert 05.09.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

 

  Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

 Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2017

Termin składania ofert: 22 lutego 2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

JEDZ

Projekty umów

 pytania

 pytania 2

Umowa powierzenia danych osobowych

pytanie 3

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

 

 

Dostawa do magazynu  apteki szpitalnej produktów leczniczych, surowców do receptury i utensyliów aptecznych oraz opatrunków specjalistycznych

Oznaczenie sprawy:02/ZP/2017

Termin składania ofert: 26 stycznia 2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

 Pytania 2

 Informacja z otwarcia

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

 

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz szwów chirurgicznych

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2017

Termin składania ofert: 17.02.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis Pakiet I-IV

Opis Pakiet V

Projekt umowy

 Projekt umowy P.V

 Pytania

 Informacja z otwarcia

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego WZW (TERAPIA  BEZINTERFERONOWA) Pakiet  I  i  II  ,  dostawa produktów leczniczych - Pakiet III

 Oznaczenie sprawy:04/ZP/2017

Termin składania ofert : 17.02.2017 r. godz. 9:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis

Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złozonych ofert

 wynik

 

 

Dostawa produktów leczniczych, utensyliów aptecznych oraz substancji do receptury

Oznaczenie sprawy:06/ZP/2017

Termin składania ofert : 23.03.2017 r. godz. 11:30

SIWZ

opis

Projekt umowy

projekt umowy 2

ogłoszenie

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

 

Dostawa wyrobów medycznych

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2017

Termin składania ofert : 31.03.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia c.d.

Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

 

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2017

Termin składania ofert: 09.05.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia - Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Pakiet 8

Pakiet 9

Pakiet 10

Pakiet 11

Pakiet 12

Pakiet 13

Pakiet 14

Pakiet 15

Pakiet 16

Pakiet 17

Pakiet 18

Pakiet 19

 SIWZ

 Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 Oznaczenie sprawy:09/ZP/2017

 Termin składania ofertr: 18.05.2017 r. godz.11:30

 Ogłoszenie

 Projekt umowy

 UWAGA !!  Aktualny opis przedmiotu zamówienia (13.04.2017 r.)

 JEDZ

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2017

Termin składania ofert : 08.06.2017 r. godz. 11:30

ogłoszenie

 Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ z załącznikami

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia interferonowa i bezinterferonowa WZW. 

 Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2017

Termin skladania ofert: 19.06.2017 r. godz. 9:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

 

Dostawa wyrobów medycznych i produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2017

Termin składania ofert : 03.07.2017r.  godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy - leki

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa implantów i produktów do zabiegów artroskopowych oraz oprzyrządowania do endoskopów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy : 15/ZP/2017

Termin składania ofert: 04.07.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

 Opis przedmiotu zamówienia

 Opis przedmiotu c.d.

projekt umowy

projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 

Dostawa testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2017

Termin składania ofert: 05.07.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

 Projekt umowy

Pytania

załącznik do pytań

 Pytania 2

 Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

 

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych
w ramach programu lekowego WZW– terapia bezinterferonowa.

 Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

informacja z otwarcia

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 

Dostawa środków do dezynfekcji, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczyny

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2017

Termin skladania ofert: 23 sierpnia 2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiety I-VIII

Opis przedmiotu zamówienia pakiety IX-XII

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 Pytania

 UWAGA! aktualny pakiet nr XI - zmiana dot. sprecyzowania jednostki miary

Aktualny pakiet nr XI

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Oznaczenie sprawy:19/ZP/2017

Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert 21 września 2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Opis przedmiotu

 JEDZ

 Projekty umów

 Dodatkowa informacja do ogłoszenia o zamówieniu

 Zmiana SIWZ

 Pakiet nr 7

 Pytania

 UWAGA !! zmiana w pakiecie NR 6

Pakiet nr 6

 Pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty