Oznaczenie sprawy:28/ZP/2016

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów w krwi i płynach ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych

Ogłoszenie

SIWZ

opis przedmiotu zamówienia

Parametry graniczne aparatu

Projekt umowy

Projekt umowy dzierżawy

 opis

Uwaga!!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.01.2017 r. godz. 9:30

ogłoszenie o zmianie

pytania

 Informacja z otwarcia

 Wybór oferty

 

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016

Dostawa wyposażenia sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w sprzęt medyczny 

Termin składania ofert: 07.12.2016r., godz.: 11:30

Ogłoszenieogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami siwz projekt umowy 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 

Pytania 1

pytania 2

Aktualny załącznik Nr 2g

Pytania 3

 Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.12.2016 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania 4

 Pytania 5

Pytania 6

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2016R., GODZ.: 11:30

Nowy formularz ofertowy nowy formularz ofertowy 27

Ogłoszenie o zmianieogłoszenie o zmianie 2

Sprostowanie sprosotwanie

 Informacja z otwarcia

Załącznik - szczegóły z otwarcia

 Wynik

 

Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2016

Dostawa testów diagnostycznych oraz sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą sprzętów 

Termin składania ofert: 05.12.2016r., godz.: 11:30

ogłoszenie: ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami siwz opis przedmiotu zamowienia projekt umowy odczynniki projekt umowy dzierzawa

Pytania: pytania

Otwarcie informacja z otwarcia 26

Wynik wynik 26

Oznaczenie sprawy:24/ZP/2016

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu specjalistycznego typu B wraz z wyposażeniem na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Termin składania ofert:28.11.2016 r., godz. 13:00, otwarcia 13:30

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry techniczne

Załacznik Nr 2a

Oświadczenie

Oświadczenie

Projekt umowy

UWAGA !!  Zmiana terminu składania ofert na dzień 29.11.2016 r. godz. 13:00, otwarcia 13:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 01.12.2016 r. godz. 13:00, otwarcia 13:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Pytania 2

 Informacja z otwarcia ofert

wynik

 

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2016

Dostawa do Magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego - teraopia bezinterferonowa

Termin składania ofert: 23.10.2016r., godz.: 09:30, otawrcia 10:00

Ogłoszenie: ogłoszenie

SIWZ: siwz

Projekt umowy projekt umowy

Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamowienia 23_zp_2016.ods

Informacja z otwarcia informacja z otwarcia

Wynik wynik

 
Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2016

Dostawa energii elektrycznej 

Termin składania ofert: 25.11.2016r., godz.: 11:30, otwarcia: 12:00

Ogłoszenie ogłoszenie

SIWZ: siwz

Załączniki: formularz cenowy opis przedmiotu zamowienia

Pytania: pytania

Informacja z otwarcia informacja z otwarcia

Wymiki: wynik 22

 

Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2016

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia bezinterferonowa WZW

Ogłoszenie:

ogłoszenie_20_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_20_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_przedmiotu_zamowienia_20_zp_2016.ods

Projekt umowy:

projekt_umowy_20_zp_2016.odt

UWAGA!!!! DO OFERTY NALEŻY WYKORZYSTAĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_20_zp_2016.odt

AKTUALNY opis przedmiotu zamówienia:

opis_przedmiotu_zamowienia2_20_zp_2016.ods

Informacja z otwarcia

Wynik: wynik

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2016

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowej, UPS oraz wykonanie usługi migracji bazy danych.

Termin składania ofert: 11.10.2016r., godz.: 11:30, otwarcia: 12:00

Ogłoszenie:

ogloszenie_19_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_19_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia:

specyfikacja_serwer,_ups,_szafa.doc

Projekt umowy:projekt_umowy_serwer.odt

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.10.2016R., GODZ.11:30, OTWARCIA GODZ. 12:00

Pytanie:

pytania_19_zp_2016.odt

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_19_zp_2016.odt

Informacja z otwarcia Informacja z otwarcia

Wyniki: wynik

 

Oznaczenie sprawy : 18/ZP/2016

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Termin składania ofert: 04.07.2016 r. godz. 9:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_18_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_18_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_przedmiotu_zamówienia_18_zp_2016.xls

Projekt umowy:

projekt_umowy_18_zp_2016.odt

Pytania: 

pytania_18_zp_2016.pdf

Wynik:

wynik_18_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2016

Dostawa i instalacja Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

Termin składania ofert: 16.09.2016r., godz.: 11:30, otwracie 12:00

Ogłoszenie:

ogłoszenie_17_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_17_zp_2016_(2).odt

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_przedmiotu_17_zp_2016.doc

Projekt umowy:

projekt_umowy_17_zp_2016.odt

UWAGA!! Aktualny formularz, na którym należy sporządzić ofertę. Formularz został uzupełniony o możliwość przedstawienia oferowanego terminu dostawy:

formularz_ofertowy_17_zp_2016.odt

Pytania:

pytania_17_zp_2016_.odt

Informacja z otwarcia:

20160916141639160.pdf

Wynik:

20160927111412631.pdf

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2016

Dostawa dproduktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia bezinterferonowa oraz dostawa produktów leczniczych.

Termin składania ofert: 14.07.2016r., godz.09:30, otwarcia 10:00

Ogłoszenie:

ogłoszenie_15-zp-2016.odt

SIWZ: 

siwz_15_zp_2016.odt

projekt_umowy_15_zp_2016_.odt

opis_przedmiotu_zamowienia_15-zp-2016.xls

Wynik: 

wynik_15_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2016

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu oraz dostawa materiałów jednorazowych.

Termin składania ofert: 14.07.2016r., godz.: 11:30, otawarcia: 12:00.

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_14-zp-2016.odt

SIWZ: 

siwz_14_zp_2016.odt

przedmiot_zamowienia_14-zp-2016.ods

projekt_umowy_14_zp_2016_odczynniki.odt

projekt_umowy_14_zp_2016_wyroby_medyczne.odt

projeky_umów_14_zp_2016_umowa_dzierżawy.odt

Pytania: 

pytania_14_zp_2016.odt

Pytania 2: 

pytania2_14_zp_2016.odt

um_powierzenia_danych_osobowych_spzoz.odt

AKTUALNY FORMULARZ OFERTOWY

form.ofert._14_zp_2016.odt

Wynik: 

wynik_18.pdf

Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego - terapia bezinterferonowa.

Termin składania ofert: 15.06.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie__13_zp_2016.doc

SIWZ:

siwz_13_zp_2016.odt

Projekt umowy:

projekt_umowy_13_zp_2016.doc

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_13_zp_2016.ods

Pytania:

pytania_13_zp_2016.odt

Wynik:

20160615143430016.pdf

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa odczynników do analizatorów Pentra 60 C+ i Pentra XL 60 i wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 05.05.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_12_zp_2016.odt

SIWZ: 

siwz_12_zp_2016.odt

Projekty umów: 

projekt_umowy_12_zp_2016_odczynniki.odt

projekt_umowy_12_zp_2016_wyroby_medyczne.odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_pakiet_i__12_zp_2016.ods,

opis_pakiet_ii__12_zp_2016.xls

Pytania:

pytania_12_zp_2016.odt

Pytania 2: 

2_pytania_12_zp_2016.odt

Wynik: 

wynik_12_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa wyrobów medycznych i środków do dezynfekcji.

Termin składania ofert: 22.04.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_10_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_10_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_10_zp_2016.xls

Projekt umowy: 

projekt_umowy_10_zp_2016.odt

Pytania: 

pytania_10_zp_2016.odt

Wynik: 

wynik_10_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 19.05.2016 godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_09_zp_2016.pdf

SIWZ:

siwz_09_zp_2016.doc

Opis przedmiotu zamówienia:

opis__09_zp_2016.xls

Projekt umowy:

projekt_umowy_09_zp_2016.doc

Pytania: 

pytania_09_zp_2016.odt

Wyjaśnienie do odpowiedzi: 

wyjaśnienie_do_odpowiedzi_09_zp_2016.doc

Pytania 2: 

2_pytania_09_zp_2016.odt

Pytania 3: 

3_pytania_09_zp_2016.odt

Wynik:

20160610152443464.pdf

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa i instalacja Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym.

Termin składania ofert: 19.04.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_08_zp_2016.doc

SIWZ:

siwz_08_zp_2016.odt

Projekt umowy:

projekt_umowy_08_zp_2016.odt

Parametry techniczne:

parametry_techniczne_08_zp_2016.doc

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.04.2016 r. godz. 11:30

Otwarcie ofert: 22.04.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_08_zp_2016.doc

Zmiana terminu składania ofert na dzień 26.04.2016 r. godz. 11:30

Otwarcie ofert : 26.04.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_08_zp_2016_(2).odt

Pytania:

pytania_08_zp_2016.odt

Aktualne parametry techniczne  2:

parametry_techniczne_08_zp_2016_2.doc po uwzględnieniu odpowiedzi.

Zmiana tresci SIWZ:

zmiana_treści_siwz__08_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów do artroskopii.

Termin składania ofert: 07.04.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_07_zp_2016.doc

SIWZ:

siwz_07_zp_2016.odt

Projekt umowy:

projekt_umowy__07_zp_2016_(bank).odt

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_07_zp_2016__bank.ods

Wynik:

wynik_07_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych w ramach programu lekowego "Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową"

Termin składania ofert: 04.03.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_06_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_06_zp_2016.odt

Projekt umowy:

projekt_umowy_06_zp_2016.doc

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_przedmiotu_zamówienia_06_zp_2016.xls

Pytania:

pytania_06_zp_2016.odt

Wynik:

wynik_06_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa produktów leczniczych i środków do dezynfekcji.

Termin składania ofert : 29.02.2016 r. godz. 13:00

Ogłoszenie:

ogłoszenie__05_zp_2016.odt

SIWZ:

siwz_05_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia:

opis_przedmiotu_zamówienia_05_zp_2016.xls

Projekty umów:

projekt_umowy_05_zp_2016_produkty_lecznicze.doc

projekt_umowy_05_zp_2016_środki_dezynfekcyjne.doc

Pytania:

pytania_05_zp_2016.odt

Pytania 2:

2_pytania_05_zp_2016.odt

Wynik:

wynik_05_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do serologii grup krwi.

Termin składania ofert: 26.02.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:

ogłoszenie_04_zp_2016.doc

SIWZ: 

siwz_04_zp_2016.odt

Projekt umowy: 

projekt_umowy_04_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_04_zp_2016.ods

Pytania: 

pytania_04_zp_2016.odt

Wynik:

wynik_04_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Termin składania ofert: 25.02.2016 r.  godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_03_zp_2016..odt

SIWZ: 

siwz_03_zp_2016.odt

Projekt umowy: 

projekt_umowy_03_zp_2016.doc

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_przedmiotu_zamówienia_03_zp_2016.xls

Pytania: 

pytania_03_zp_2016.odt

Wynik: 

wynik_03_zp_2016.odt

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów do artroskopii.

Termin składania ofert: 23.02.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_02_zp_2016.odt

SIWZ: 

siwz_02_zp_2016.odt

Projekt umowy: 

projekt_umowy__02_zp_2016_(bank).odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_02_zp_2016__bank.ods

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2016

Przetarg nieograniczony

Dostawa wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 02.03.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: 

ogłoszenie_01_zp_2016.pdf

SIWZ: 

siwz_01_zp_2016.doc

Projekt umowy: 

projekt_umowy_01_zp_2016.odt

Opis przedmiotu zamówienia: 

opis_przedmiotu_zamówienia_01_zp_2016.xls

Pytania: 

pytania_01_zp_2016.odt

Pytania 2: 

2_pytania_01_zp_2016.odt

Wyjaśnienie: 

wyjaśnienie_01_zp_2016.odt

Wynik:

wynik_01_zp_2016.odt