Oznaczenie sprawy: 43/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa staplerów oraz siatek przepuklinowych.

Termin składania ofert: 12.01.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_43_zp_2015.doc  

SIWZ:  siwz_43_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_43_zp_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_43_zp_2015.xls  

Pytania:  pytania_43_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_43_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 41/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową, żelową, dedykowanych do posiadanego zestawu urządzeń firmy DIAMED, zgodnie z ich instrukcją użycia, wraz z dzierżawą klimatyzatora oraz dostawa odczynników do serologii grup krwi metodą manualną.

Termin składania ofert: 05.01.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_41_zp_2015.doc  

SIWZ:  siwz_41_zp_2015.odt  

Projekty umów:  projeky_umów_41_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu__41_zp_2015.ods  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu__41_zp_2015.ods  

Pytania:  pytania_41_zp_2015.odt  

Pytania 2:  2_pytania_41_zp_2015.odt  

Zamawiający zmienia treść zapisu pkt 4 (pod pakietem Nr I) na: Odczynniki ważne minimum 9 miesięcy z wyłączeniem  produktów, które w swoim składzie zawierają krwinki.

UWAGA!!  Zmiana terminu składania ofert na dzień 08.01.2016 r. godz. 13:00.

Otwarcie ofert  - 08.01.2016 r. godz. 13:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_41_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_41_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 40/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa akcesoriów do artroskopii.

Termin składania ofert: 08.01.2016 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_40_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_40_zp_2015.odt  

Projekty umów:  projekt_umowy_40_zp_2015_(dostawa)..odt  ,  projekt_umowy_40_zp_2015_(bank).odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_40_zp_2015_pakiet_i.ods   ,  opis_40_zp_2015_pakiet_ii.ods  

Wynik:  wynik_40_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 39/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa wyrobów medycznych.

Termin składania ofert: 11.12.2015 r.  godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie__39_zp_2015.doc  

SIWZ:  siwz_39_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_39_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_39_zp_2015.xls  

Pytania: pytania_39_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_39_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy :38/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa szwów chirurgicznych.

Termin składania ofert: 30.11.2015 r. godz.13:00

Ogłoszenie: ogłoszenie_38_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_38_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu__38_zp_2015.xls  

Wynik:  wynik_38_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 37/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Termin składania ofert: 30.11.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie__37_zp_2015.odt   ogłoszenie_o_zm._o._37_zp_2015.odt

SIWZ: siwz_37_zp_2015..odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_37_zp_2015.xls  

Formularz cenowy:   formularz_cenowy__37_zp_2015.xls  

Wynik:  wynik_37_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2015

Dostawa sprzętu medycznego

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.11.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_36_zp_2015.doc  

SIWZ: siwz_36_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: 1.opis_przedmiotu_zam._36_zp_2015.doc   2._opis_przedmiotu_zam._36_zp_2015.doc  

Projekt umowy: projekt_umowy_36_zp_2015..odt  

Pytania: pytania_36_zp_2015.odt  

 

Oznaczenie sprawy: 35/ZP/2015

Dostawa sprzętu medycznego.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert :16.11.2015 r. godz.: 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_35_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz__35_zp_2015.odt  

Projekt umowy: projekt_umowy_35_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  1._opis_przedmiotu_zam._35_zp_2015.doc   2.opis_przedmiotu_zam._35_zp_2015.doc   3._opis_przedmiotu_35_zp_2015.doc 4._opis_przedmiotu_zam._35_zp_2015.doc  

Pytania:  pytania_35_zp_2015.odt  

Pytania 2:  2_pytania_35_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_35_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2015

Dostawa sprzętu medycznego.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.11.2015 r godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_34_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_34_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_34_zp_2015..odt  

Opis przedmiotu zamówienia 1:  1.opis_przedmiotu_zam._34_zp_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia 2:  2.opis_przedmiotu_zam.34_zp_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia 3:  3.opis_przedmiotu_zam._34_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia 4:  4.opis_przedmiot_zam._34_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia 5:  5.opis_przedmiotu_zam._34_zp_2015.doc  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia : ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_34_zp_2015.odt  

Uwaga !!: Zmiana terminu składania ofert:  16.11.2015 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert: 16.11.2015 r. godz. 13:30

Pytania:  pytania_34_zp_2015.odt  

UWAGA! : Sprostowanie do odpowiedzi na pytania:  sprostowanie_do_odpowiedzi_34_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_34_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.11.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie__33_zp_2015.odt  

SIWZ :  siwz_33_zp_2015.odt  

Projekt umowy: projekt_umowy_33_zp_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_zamówienia_33_zp_2015.doc  

Wynik:  wynik_33_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 32/ZP/2015

Dostawa aparatu do polisomnografii.

Przetarg nieograniczony

Termin Składania ofert: 05.11.2015 r godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie__32_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_32_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_32_zp_2015.doc  

Projekt umowy:  projekt_umowy_32_zp_2015..odt  

Pytania:  pytania_32_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_32_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2015

Dostawa automatycznej myjni endoskopowej.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie___31_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_31_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_31_zp_2015.doc  

Projekt umowy:  projekt_umowy_31_zp_2015..odt  

Pytania:  pytania_31_zp_2015.odt  

Pytania 2:  2_pytania_31_zp_2015.odt  

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert: 05.11.2015 r. godz. 12:30

Otwarcie ofert: 05.11.2015 r. godz. 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_31_zp_2015.odt  

Pytania 3:  3_pytania_31_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_31_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.11.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie___30_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_30_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_przedmiotu_zamówienia_30_zp_2015.xls  

Projekt umowy:  projekt_umowy_30_zp_2015.doc  

Pytania:  pytania_30_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_30_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 29/ZP/2015

Dostawa ambulansu typu C z wyposażeniem.

Przetarg nieograniczony

Termin skłdania ofert : 20.10.2015 r.  godz. 11:30

Ogłoszenie :  ogłoszenie__29_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_29_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_zamówienia__29_zp_2015.doc  

Parametry oceniane: załącznik_nr_2a)_parametry_oceniane_29_zp_2015.doc  

Projekt umowy: projekt_umowy_29_zp_2015.odt  

Pytania:  pytania_29_zp_2015.odt  

Wynik: wynik_29_zp_2015..odt  

Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2015

Dostawa paliwa Diesla dla transportu sanitarnego

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.09.2015 r. godz. 13:00

Ogłoszenie : ogłoszenie___28_zp_2015.odt  

SIWZ  z  załącznikami: siwz_28_zp_2015.odt  

Sprostowanie do SIWZ : sprostowanie_do_siwz_28_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_28_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2015

Dostawa oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów do pracowni endoskopowej.

Termin składania ofert: 03.09.2015 r.  godz. 11:30

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:  ogłoszenie_27_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_27_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_27_zp_2015.ods  

Projekt umowy:  projekt_umowy_27_zp_2015.odt  

Pytania: pytania_27_zp_2015.odt  

Pytania 2:  2_pytania_27_zp_2015.odt  

Pytania 3:  3_pytania_27_zp_2015.odt  

Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert: 04.09.2015 r. godz. 13:00

Sprostowanie do odpowiedzi:  sprostowanie_do_odpowiedzi_27_zp_2015.odt  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_27_zp_2015.odt  

Zmiana tresci SIWZ: zmiana_treści_siwz_27_zp_2015.odt  

Wynik: wynik_27_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 26/ZP/2015

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Termin składania ofert: 04.09.2015 r godz. 11:30

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie:  ogłoszenia_26_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_26_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_26_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_26_zp_2015.xls  

Pytania:  pytania_26_zp_2015.odt  

Wynik: wynik_26_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2015

Dostawa oprzyrządowania do elektrokoagulacji

Termin składania ofert: 02.09.2015 r. godz. 11:30

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: ogłoszenie_25_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_25_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_25_zp_2015.ods  

Projekt umowy: projekt_umowy_25_zp_2015.odt  

Pytania:  pytania_25_zp_2015.odt  

Pytania 2: pytania_2__25_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_25_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2015

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 29.09.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_24_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_24_zp_2015.doc  

Opis przedmiotu zamówienia:  część_1_-_24_zp_2015.xls   ,  część_2_-_24_zp_2015.xls   ,  część_3_-_24_zp_2015.xls  

Projekt umowy:  projekt_umowy_24_zp_2015.odt  

Pytania:  pytania_24_zp_2015.odt  

Pytania 2: 2_pytania__24_zp_2015.odt  

Pytania 3:  3_pytania__24_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_24_zp_2015.doc  

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2015

Dostawa implantów ortopedycznych i narzędzi

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2015r.  godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_23_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_23_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu: opis_23_zp__2015.ods  

Projekt umowy: projekt_umowy_23_zp_2015.odt  

Modyfikacja treści SIWZ: modyfikacja_treści_siwz..odt  

Pytania:  pytania_23_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_23_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2015

Dostawa i instalacja Zestawu do wideoendoskopii wraz z bronchoskopem ultrasonograficznym

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert : 11.09.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_22_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_22_zp_2015..odt  

Parametry techniczne: parametry_techniczne_22_zp_2015..doc   parametry_techniczne_22_zp_2015..pdf  

Projekt umowy: projekt_umowy_22_zp_2015..odt  

Uwaga !!  Zmiana terminu składania ofert :  15.09.2015 r. godz. 11:30

Otwarcie ofert:  15.09.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_22_zp_2015.odt  

Zmiana treści SIWZ: zmiana_treści_siwz___22_zp_2015.odt  

2 zmiana terminu składania ofert :  22.09.2015 r. godz. 11:30

Otwarcie ofert : 22.09.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_22_zp_2015.odt  

Zmiana treści SIWZ 2:  zmiana_treści_siwz___22_zp_2015_2.odt  

Pytania: pytania__22_zp_2015.odt  

Parametry techniczne - uzupełnione : parametry_techniczne_22_zp_2015_-2.doc  

Pytania 2 :  2_pytania__22_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2015

Dostawa implantów, narzędzi do zabiegów artroskopowych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2015 r. godz. 14:00

Ogłoszenie:  ogłoszenie_21_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_21_zp_2015..odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_21_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_21_zp_2015.ods  

Wynik: wynik_21_zp_2015_r.odt  

Oznaczenie sprawy 20/ZP/2015

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i testów diagnostycznych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_20_zp_2015.odt_  

SIWZ:  siwz_20_zp_2015.odt  

Projekty umów:  projeky_umów_20_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  pakiet_1.odt   ,  pakiet_2.odt  

Pytania:  pytania_20_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_20_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 19/ZP/2015

Dostawa oprzyrządowania do endoskopu i akcesoriów do pracowni endoskopowej.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert 23.07.2015 r. godz. 13:00

Ogłoszenie:  ogłoszenie_19_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_19_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_19_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_19_zp_2015.ods  

UWAGA !!!

Zmiana terminu składania ofert na dzień 28.07.2015 r.   godz. 11:30.

Otwarcie ofert 28.07.2015 r . godz.12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_19_zp_2015.odt  

 

Pytania:  pytania_19_zp_2015.odt  

Z pakietu Nr V została wyodrębniona poz. 3 i poz. 6 tworząc  Pakiet 5 A.

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2015

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.07.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie:  ogłoszenie_18_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_18_zp_2015.odt  

Projekt umowy:  projekt_umowy_18_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia:  opis_18_zp_2015.xls  

Pytania:  pytania_18_zp_2015.odt  

Wynik: wynik__18_zp_2015.odt  

 

Oznaczenie sprawy 17/ZP/2015

Dostawa środków czystościowych.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.07.2015 godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_17_zp_2015.odt  

SIWZ:  siwz_17_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu: opis_17_zp_2015.xls  

Projekt umowy:  projekt_umowy_17_zp_2015.odt  

Pytania: pytania_17_zp_2015.pdf  

Pytania 2: pytania_17_zp_2015_2..pdf  

Wynik:  wynik_17_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 15/ZP/2015

Dostawa odczynników i zestawów diagnostycznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 03.07.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_15_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_15_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu: pakiet_1_-_bakteriologia.odt   pakiet_2_-_bakter..odt   pakiet_3_-_bakter..odt   pakiet_4_-_bakter..odt   pakiet_5 i 6_-_bakter..odt pakiet_7_-_bakter..odt   pakiet_8_-_bakter..odt  

Projekty umów: projeky_umów_15_zp_2015.odt  

Pytania:  pytania_15_zp_2015.odt  

Pytania 2:  2_pytania_15_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_15_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert : 07.07.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie__14_zp_2015_..odt  

SIWZ: siwz_14_zp_2015.odt   siwz_14_zp_2015.pdf  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zamówienia_14_zp_2015.ods  

Pytania:  pytania_14_zp_2015.pdf  

Pytania 2:  2_pytania_14_zp_2015..pdf  

UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert : na dzień 10.07.2015 r. godz.11:30

termin otwarcia ofert : 10.07.2015 r. godz. 12:00

Sprostowanie do odpowiedzi:  sprostowanie_do_odpowiedzi.odt  

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:  zmiana_ogłoszenia_o_zamówieniu_14_zp_2015.odt  

Wynik:  wynik_14_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 23.06.2015 r. godz.: 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_13_zp_2015.odt  

SIWZ: siwz_13_zp_2015.odt  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zamówienia_13_zp__2015.xls  

Projekt umowy: projekt_umowy_13_zp_2015.doc  

Wynik:  wynik_13_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy:12/ZP/2015

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli.

Termin składania ofert: 12.06.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie : ogłoszenie__12_zp_2015.doc  

SIWZ: siwz_12_zp_2015.odt   siwz_12_zp_2015.odt  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_12_zp_2015.doc  

Projekt umowy dostawy: umowa_dostawy_12_zp_2015.doc  

Projekt umowy dzierżawy: umowa_dzierżawy_12_zp_2015.doc  

Pytania: pytania_12_zp_2015.pdf  

wynik:  wynik_12_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2015

Dostawa elektrod do leczenia operacyjnego schorzeń tarczycy

wraz z użyczeniem aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu.

Przetarg nieopgraniczony.

Termin skłdania ofert: 27.05.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie__11_zp_2015.html  

SIWZ: siwz__zp_11_2015.pdf   siwz__zp_11_2015.odt  

Opis przedmioru:  opis_11_zp_2015.ods  

Pytania:   1_pytania_11_zp_2015..pdf  

Pytania:  2_pytania_11_zp_2015..pdf  

Oznaczenie sprawy: 10/ZP/2015

Dostawa szwów chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 21.05.2015 r. godz. 11:30.

Ogłoszenie: ogłoszenie_10_zp_2015.html  

SIWZ: siwz_10_zp_2015.odt   siwz_09_zp_2015.pdf  

Przedmiot zamówienia: opis_zamówienia__10_zp_2015.xls  

Pytania:  1_pytania_10_zp_2015..pdf  

Oznaczenie sprawy: 09/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych .

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert :21.05.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_09_zp_2015.pdf  

SIWZ: siwz_09_zp_2015.doc   siwz_09_zp_2015.pdf  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zam._09_zp_2015_r.xls  

Projekt umowy: projekt_umowy_09_zp_2015.pdf  

Pytania: pytania_09_zp_2015.pdf  

Zmiana ogłoszenia : ogłoszenie_dodatkowych_informacji.odt  

Zmiana terminu składania ofert:   22.05.2015 r. godz. 11:30

Pytania 2: 2_pytania_09_zp_2015.pdf  

Pytania 3:   3_pytania_09_zp_2015.pdf  

Wynik:  wynik_09_zp_2015r_..doc  

Oznaczenie sprawy:08/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 03 kwietnia 2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie__08_zp_2015.html  

SIWZ: siwz_08_zp_2015.pdf   siwz_08_zp_2015.odt  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zamówienia___08_zp_2015.xls  

Pytania: pytania_08_zp_2015.pdf  

Wynik: wynik_08_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2015

Dostawa wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 27 marca 2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_07_zp_2015.html  

SIWZ: siwz__07_zp_2015)1.odt   siwz__07_zp_2015)1.pdf  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zamówienia_07_zp_2015.xls  

Pytania:  pytania_07_zp_2015.pdf  

Wynik: wynik_07_zp_2015_r.pdf  

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2015

Dostawa pożywek mikrobiologicznych, odczynników, testów diagnostycznych i różnicujących oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: 19.03.2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_06_zp_2015.html  

SIWZ: siwz_06_zp_2015.pdf   siwz_06_zp_2015.odt  

Przedmiot zamówienia: pakiet_1.odt   pakiet_2.odt   pakiet_3.odt   pakiet_4.odt   pakiet_5.odt   pakiet_6.odt   pakiet_7.odt   pakiet_8.odt   pakiet_9.odt   pakiet_10.odt   pakiet_11.odt   pakiet_12.odt   pakiet_13.odt   pakiet_14.odt   pakiet_15.odt   pakiet_16.odt   pakiet_17.odt   pakiet_18.odt   pakiet_19.odt   pakiet_20.odt   pakiet_21.odt   pakiet_22.odt   pakiet_23.odt   pakiet_24.odt   pakiet_25.odt   pakiet_26.odt   pakiet_27.odt  

Projekt umowy: projekt_umowy_06_zp_2015.odt   projekt_umowy_06_zp_2015.pdf

Pytania: pytania_06_zp_2015.pdf  

UWAGA !!!  Zamawiający informuje, że w pakiecie VIII poz. Bulion Todd - Hewitt + antybiotyk dla GBS  w kolumnie ilość sztuk w opakowaniu powinno być -  1 opakowanie  x 20 probówek.

Taką ilość należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty.

Za pomyłkę przepraszamy.

Wynik: wynik_06_zp_2015.odt  

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2015

Dostawa odczynników

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.02.2015r., godz.: 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_05_zp_2015.pdf  

SIWZ: siwz_05_zp_2015.odt   siwz_05_zp_2015.pdf  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zamowienia_05_zp_2015.ods   przedmiot_zamowienia_05_zp_2015.pdf  

Pytania: pytania_05_zp_2015.pdf  

Wynik:  wynik_05_zp_2015.pdf  

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych i środków dezynfekcyjnych

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.02.2015r., godz.: 11:30, otwarcia: 12:00

Ogłoszenie: ogłoszenie_04_zp_2015.pdf  

SIWZ: siwz_04_zp_2015.odt   siwz_04_zp_2015.pdf  

Opis przedmiotu zamówienia: opis_przedmiotu_zamowienia_04_zp_2015.ods   opis_przedmiotu_zamowienia_04_zp_2015.pdf  

Pytania:  pytania_04_zp_2015.odt  

Winik: wynik_04_zp_2015.pdf  

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2015

Dostawa produktów leczniczych  -   leki stosowane w ramach programu lekowego.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10 lutego 2015 r. godz. 11:30 , otwarcie ofert: godz. 12:00

Ogłoszenie: ogłoszenie__03_zp_2015.html  

SIWZ z załącznikami :   siwz_03_zp_2015.pdf   siwz_03_zp_2015.odt  

Przedmiot zamówienia - załącznik Nr 2 do SIWZ:  przedmiot_zamówienia_03_zp_2015.xls przedmiot_zamówienia_03_zp_2015.pdf  

Pytania: pytania_03_zp_2015.doc  

Wynik: wynik_03_zp_2015.pdf  

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2015

Dostawa implantów do zabiegów urazowych.

Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert :  23 stycznia 2015 r.  godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_01_zp_2015.html  

SIWZ z załącznikami : siwz__zp_01_2015.odt     siwz__zp_01_2015.pdf  

Przedmiot zamówienia: przedmiot_zam._01_zp_2015.xls     przedmiot_zam._01_zp_2015.pdf  

Wyjaśnienie:  wyjaśnienie_01_zp_2015.odt  

Zmiana terminu składania ofert :  28 stycznia 2015 r.  godz.  12:30

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ogłoszenie_o_zmianie_01_zp_2015.html  

Zmiana treści SIWZ: siwz_-_zmiana.odt  

Zmiana terminu składania  ofert : 03 lutego 2015 r. godz. 12:30  otwarcie ofert 03.02.2015 r. godz. 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 2_ogłoszenie_o_zmianie_01_zp_2015.html  

Pytania: pytania_01_zp_2015.pdf  

Wynik: wynik_01_zp_2015.pdf  

 

Oznaczenie sprawy : 02/ZP/2015

Przetarg nieograniczony

Dostawa materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Termin składania ofert : 28 stycznia 2015 r. godz. 11:30

Ogłoszenie: ogłoszenie_02_zp_2015.html  

SIWZ z załącznikami: siwz__02_zp_2015).odt   siwz__02_zp_2015).pdf  

Przedmiot zamówienia: materiały_opatrunkowe_02_zp_2015.xls   materiały_opatrunkowe_02_zp_2015.pdf     wyroby_med._02_zp_2015.xls   wyroby_med._02_zp_2015.pdf   pakiet_xv.xls   pakiet_xv.pdf  

W związku z dużą ilością pytań  -   zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 30 stycznia 2015 r. godz.11:30, otwarcie ofert - 30.01.2015 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :  zmiana_ogłoszenia_02_zp_2015.html  

2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  2_ogłoszenie_o_zmianie_02_zp_2015.html  

Pytania : pytania_02_zp_2015.pdf  

Winik: wynik_02_zp_2015.pdf