Dierżawa nieruchomości  2016 rok

Dzierżawa pomieszczenia (06.05.2016 r.)

Ogłoszenie:

ogłoszenie_02_dn_2016.doc

Projekt umowy dzierżawy:

projekt_umowy_dzierżawy_02_dn_2016.odt

Wynik:

20160602135522602.pdf

Dzierżawa pomieszczenia (06.05.2016 r.)

Ogłoszenie:

ogłoszenie_01_dn_2016.doc

Projekt umowy dzierżawy:

projekt_umowy_dzierżawy_01_dn_2016.odt

Wynik:

20160602135456457.pdf

 

                                     Dzierżawa powierzchni użytkowej (28.10.2016 r. )

Ogłoszenie

wzór umowy

 

 

Dzierżawa  pomieszczenia  (05.08.2015 r.)

Ogłoszenie:

ogłoszenie_01_dn_2015..odt

Projekt umowy dzierżawy:

umowa_najmu-dzierzawa.odt

Numer konta do wpłaty wadium:  Getin Noble Bank S.A.  44 1560 0013 2991 7050 3000 0003.

Wynik:

wynik_01_dn_2015.odt

Dzierżawa pomieszczenia:  (14.08.2015 r.)

Oznaczenie sprawy: 02/DN/2015

Ogłoszenie:

ogłoszenie_02_dn_2015..doc

Projekt umowy:

wzór_umowy_02_dn_2015.odt

Numer konta do wpłaty wadium: Getin Noble Bank S.A. 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003.

Wynik:

wynik_02_dn_2015.odt

Dzierżawa powierzchni użytkowej:  (14.08.2015 r.)

Oznaczenie sprawy: 03/DN/2015

Ogłoszenie:

ogłoszenie_03_dn_2015..odt

Projekt umowy:

wzór_umowy_03_dn_2015.odt

Numer konta do wpłaty wadium: Getin Noble Bank S.A. 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003.

Wynik:

wynik_03_dn_2015.odt

Dzierżawa powierzchni pod tablice informacyjno-reklamowe  (14.08. 2015r.)

Oznaczenie sprawy: 04/DN/2015

Ogłoszenie:

ogłoszenie_04_dn_2015..doc

Projekt umowy:

wzór_umowy_04_dn_2015.odt

Numer konta do wpłaty wadium: Getin Noble Bank S.A. 44 1560 0013 2991 7050 3000 0003.