Oferty Pracy - Personel Administracyjny

Personel Administracyjny

Oferty prosimy składać na adres:

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Telefon do kontaktu 12 386 52 13 lub 12 386 51 06

e-mail: kadry@spzoz.proszowice.pl

Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy cywilno-prawnej w SPZOZ w Proszowicach.pdf

Skip to content