PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

Kierownik Pracowni:
mgr Elżbieta Staszków,
specjalista mikrobiologii

Pracownia Bakteriologiczna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 do 14:35

Badania w pracowni wykonywane są zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

Telefon kontaktowy 12 386 52 02
czynny od poniedziałku do piątku w godz 7:00 do 14:35

Pod tym nr telefonu można uzyskać wszelkich informacji związanych z wykonaniem badań bakteriologicznych jak należy się przygotować do badania, czy podmiot który wystawił skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem, ile kosztuje badanie.

Znajduje się na parterze budynku Oddziału Chorób Zakaźnych.

Zajmuje się wykonywaniem badań mikrobiologicznych dla pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych na podstawie skierowania wydanego przez lekarza oddziału, na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej, znajdującej się w strukturze Szpitala, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będącej w strukturach Szpitala. Z usług Pracowni Bakteriologicznej mogą korzystać bezpłatnie pacjenci na podstawie skierowania lekarza innego podmiotu, jeśli podmiot wystawiający skierowanie ma zawartą umowę ze Szpitalem o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pracowni.

Pacjent ma możliwości wykonania badań mikrobiologicznych odpłatnie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.

W Pracowni wykonywane są badania:

  • Bakteriologiczne,
  • Parazytologiczne,
  • Mykologiczne,
  • Badanie skuteczności sterylizacji,
  • Serodiagnostyka.

Prosimy pacjentów aby przed planowaną wizytą w Pracowni skontaktowali się z personelem Pracowni, celem uzyskać informację o sposobie przygotowania się do badania, jeśli nie otrzymali Państwo takiej informacji od lekarza kierującego.

Należyte przygotowanie do badania „zaoszczędzi” Państwa czas i pieniądze.

Informację czy jest wynik i opis badania można uzyskać pod nr 12 386 52 02.

Wyniki badań wykonywanych odpłatnie pacjent ma prawo odebrać osobiście lub przez osobę drugą na podstawie stosownego upoważnienia.

Wyniki badań pozostałych pacjentów są przekazywane do lekarza wystawiającego skierowanie.

Pacjent ma prawo za odpłatnością zgodnie z obowiązującym cennikiem otrzymać kopię wyników badań.

Świadectwo Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej