NASZE OŚRODKI ZDROWIA:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – POZ

Aby zostać naszym pacjentem należy złożyć osobiście deklarację wyboru w rejestracji wybranego ośrodka zdrowia

(poniżej znajdziesz wzory deklaracji do pobrania i wydrukowania)

Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy
z NFZ, a w szczególności do:

  • badań i porad lekarskich,
  • zabiegów pielęgniarskich,
  • badań laboratoryjnych,
  • badań EKG,
  • szczepień i bilansów dzieci zgodnie
  • z kalendarzem szczepień,
  • wizyt domowych lekarskich i pielęgniarskich,
  • patronaży i innych.

WZORY DEKLARACJI DO POBRANIA I WYDRUKOWANIA: