Kierownik Apteki

mgr Ewa Olech, specjalizacja z farmacji aptecznej.

Apteka szpitalna nie świadczy usług bezpośrednio dla pacjentów, nie zajmuje się sprzedażą leków dla pacjentów.

Znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala.

 

Do zadań Apteki szpitalnej należy:

  1. Zajmuje się zamawianiem produktów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami dla potrzeb pacjentów przebywających w Szpitalu,
  2. Zamawianie leków na import docelowy.
  3. Kontrola i ewidencja środków odurzających, leków psychotropowych oraz leków wstrzymanych i wycofanych.
  4. Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
  5. Udział w pracach komitetu terapeutycznego.

 

  • 20161004_104613
  • 20161004_104649
  • 20161004_104739

Simple Image Gallery Extended