Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Łukasz Szafrański

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

-

 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Ekonomicznych

-

 

Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 

 

 

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7:25 - 15:00

Telefon: (12) 386-51-02, Faks: (12) 386-14-00, e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl