DYREKCJA SZPITALA

dr n. med. Feliks Orchowski

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej


dr n. med. Witold Mierniczek

Dyrektor ds. Lecznictwa


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych


Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 


Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00

Sekretariat Dyrekcji tel: 12 386 51 02
faks: 12 386 14 00
e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl