DYREKCJA SZPITALA

dr n. med. Witold Mierniczek

  p. o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej


Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych


Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 


Sekretariat czynny codziennie w godz. 7:25 – 15:00

Przyjęcia interesantów: piątki w godzinach od 12.00 do 14.00 (za wcześniejszym umówieniem i potwierdzeniem spotkania)

Sekretariat Dyrekcji tel: 12 386 51 02
faks: 12 386 14 00
e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl