DYREKCJA SZPITALA

Łukasz Szafrański

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej


dr.n.med. Feliks Orchowski

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa


Mariusz Kural

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych


Naczelna Pielęgniarka

mgr Bożena Knap 


Sekretariat czynny codziennie w godz. 7:25 – 15:00

Telefon: (12) 386 51 02
Faks: (12) 386 14 00
e-mail: sekretariat@spzoz.proszowice.pl