ZESPÓŁ TRANSPORTU SANITARNEGO

Wszelkich informacji dotyczących Transportu sanitarnego można uzyskać pod nr telefonu 12 386 52 33. Informację telefoniczną można uzyskać całodobowo.

Osobiście informacji można uzyskać w budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego ul. Kopernika 13 w Proszowicach (teren Szpitala)

Do zadań transportu sanitarnego należy:

  1. Transport pacjentów leżących ze Szpitala do domu, ZOL, DPS, Hospicjum.
  2. Transport pacjentów leżących w Szpitalu do innych podmiotów leczniczych celem konsultacji.
  3. Transport pacjenta wymagającego transportu leżącego z domu do poradni lub na konsultacje do innej placówki na podstawie skierowania wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub lekarza specjalistę.
  4. Zespół transportu sanitarnego realizuje wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską w ramach Ambulatorium Opieki Całodobowej.

Wymienione powyżej zadania są realizowane bezpłatnie.

Zespół transportu sanitarnego może świadczyć usługi odpłatnie , zgodnie z cennikiem obowiązującym w Szpitalu.