Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 15/2020

Termin składania ofert: 14.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert pdf
Zaproszenie z załącznikami

Świadczenie usług – pielęgnacja trawników i terenów zieleonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach i Ośrodku Zdrowia w Wawrzeńczycach

Oznaczenie sprawy: 14/2020

Termin składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie, Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

Dostawa komputerów, monitorów, laptopa.

Oznaczenie sprawy: 13/2020

Termin składania ofert: 29.04.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie, Załącznik 1
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Umowa powierzenia
Zestawienie złożonych ofert 

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.

Oznaczenie sprawy: 12/2020

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Projekt umowy
Pytanie

Wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynku stacji pogotowia w SPZOZ w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 11/2020

Termin składania ofert: 23.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Dokumentacja
Pytania
Pytania 2

UWAGA!!

Termin składania ofert przedłużony do dnia 25.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert 12.00

Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych, izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony gniazd, wyłączników różnicowych, instalacji odgromowej, protokołów w Oddziale Pulmonologii i Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym tut. Szpitala

Oznaczenie sprawy: 10/2020

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Pytanie
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Świadczenie usługi nadzoru techniczno-Inżynier projektu – MSIM

Termin składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 10:30, otwarcie godz. 11:00

zaproszenie wraz z załącznikami
pytania
pytania 2
wyjaśnienia
Zestawienie złożonych ofert
wynik

Wykonanie projektu wykonawczego w celu dostosowania pomieszczenia serwerowni w SPZOZ w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 08/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 10:30, otwarcie ofert godz. 11:00

Zaproszenie
Załącznik Nr 2
mapa
projekt
Zestawienie złożonych ofert
wynik

Usługa doradcza Benchmarking i Optymalizacja Pracy Szpitala

Oznaczenie sprawy: 07/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Umowa
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa zestawów komputerowych

Oznaczenie sprawy: 06/2020

Termin składania ofert: 12.02.2020 r. godz. 12:30, otwarcie godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
Pytania
Zawiadomienie o wyborze ofert

Dostawa naklejek samoprzylepnych , białych z nadrukiem

Oznaczenie sprawy: 05/2020

Termin składania ofert: 11.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
opis przedmiotu zamówienia
projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wykonanie pomiarów środowiskowych na stanowiskach pracy wyposażonych w urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 0,1 – 300 MHz i wykonanie pomiarów czynnika chemicznego

Oznaczenie sprawy: 04/2020

Termin składania ofert: 10:02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla pracowników SPZOZ w Proszowicach szkolenia okresowego w dziedzinie BHP oraz zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi

Oznaczenie sprawy: 03/2020

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Zaproszenie
projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa komputerów

Oznaczenie sprawy: 01/2020

Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 12:30, otwarcie godz. 13:00

zaproszenie
załącznik 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa, instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania medycznego i dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego.

Oznaczenie sprawy: 02/2020

Termin składania ofert: 05.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Zaproszenie 
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia (Zadanie 1)
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia ( Zadanie 2)
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia
Załącznik Nr 6 do Zaproszenia
Załącznik Nr 7 do Zaproszenia
Załącznik Nr 8 do Zaproszenia

Uwaga!!
Termin składania ofert przedłużony do dnia 07.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Uwaga!!
Ze względu na dużą ilość pytań termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Pytania
Aktualny załącznik Nr 3
Aktualny Załącznik Nr 4  
Aktualny Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 1 do Umowy powierzenia danych osobowych
Załącznik Nr 2 do Umowy powierzenia danych osobowych

Uwaga!   Przedłużenie składania ofert do dnia 12.02.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00

Załącznik Nr 4 po zmianie ilości zgodnie z opisem