ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2018

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30000 EURO 2018

Dostawa naklejek samoprzylepnych, białych z nadrukiem.

Oznaczenie sprawy: 03/2018

Termin składania ofert: 25.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Formularz cenowy

Projekt umowy

Pytania 

Wybór oferty 

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym oraz Rejestru Zbiorów Danych Osobowych Przetwarzanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Oznaczenie sprawy: 02/2018

Termin składania ofert: 19.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Wzór umowy

UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 24.01.2018 r. godz 11:30

Pytania

 UWAGA! Zmiana terminu skladania ofert do dnia 26.01.2018 r. godz 13:30, otwarcie ofert godz. 13:45

Pytania 2 

Pytania 3 

Dostawa recept z nadrukiem i kodem

Oznaczenie sprawy: 01/2018

Termin składania ofert: 12.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty

USŁUGI 2018

Usługi  w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach i u pacjentów. 

Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2018

Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ 

Załącznik nr 2

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Projekt umowy – Załącznik nr 7

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

 Zestawienie złozonych ofert

Unieważnienie pakietów 1, 2, 4, 8-19 

Wybór oferty

Usługi  w zakresie  wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, podległych Ośrodkach Zdrowia, Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Słomnikach i u pacjentów. 

Przetarg nieograniczony 

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2018

Termin składania ofert: 29.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4 

Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Pytania 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego
 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 06/ZP/2018

Termin składania ofert: 02.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3A, 4

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Pytania 

 UWAGA! Przełużenie terminu składania ofert do dnia 06.03.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2 Pytania 

Aktualne pakiety 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych oferty dodatkowych

Wybór najkorzystniejszej oferty 

ROBOTY BUDOWLANE 2018

Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:28/ZP/2018

Termin składania ofert:26.10.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A do SIWZ

c.d. Załącznika A 

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

 Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku bloku operacyjnego oraz usunięcie awarii na rurociągu kondensatu na zewnątrz budynku na terenie SP ZOZ w Proszowicach zgodnie z projektem wykonawczym

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:19/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.10.2018 r. godz. 11:30 , otwarcie ofert  godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A do SIWZ 

Przedmiar robót 

c.d. Załącznika A

STW i OR

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

c.d. Załącznika A

UWAGA !! Informacja o unieważnieniu postępowania 

DOSTAWY 2018

 Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:15/ZP/2018

Termin składania ofert: 12.07.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Klauzula informacyjna RODO

Pytania

Zamawiający zamieszcza informację  z otwacia ofert na stronie dnia 16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

unieażnienie pakietów 1, 2, 5, 7, 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa odczynników do analizatora CELLDYN 1800

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:14/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Klauzula informacyjna RODO

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

w celu realizacji Projektu pn. Modernizacja pomieszczeń po „starym” bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:13/ZP/2018

Ogłoszenie

Termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

UWAGA!!! Aktualne formularze cenowe z logo

Załącznik Nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik do Pakietu 1

Załącznik do Pakietu nr 2

Załącznik do pakietu nr 3 

Załącznik do Pakietu nr 4

Załacznik do Pakietu Nr 5

Załącznik do pakietu nr 6 

Projekt umowy – Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Pytanie 

Informacja z otwarcia ofert 

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pakietach 2,3,5 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:12/ZP/2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, załacznik 1, 3, 3a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 Pytania

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert :28.05.2018 r.  godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ 

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert

Termin składania ofert: 29.05.2018 r. , godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Pytanie

Zmiana pakietu 7 i pakiet 21

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie postępowania 

Dostawa  aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
 w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po ?starym? bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym ? spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:11/ZP/2018

Termin składania ofert: 11.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3,3a,5

Formularz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 1

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 2

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 3

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 4

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 5

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 6

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 7

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 8

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 9

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 10

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 11

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 12

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 13

Opis parametrów technicznych – pakiet nr 14

Projekt umowy – załącznik nr 4

Załącznik nr 6

Uwaga  Aktualny opis – pakiet 5 ( wykreślona pozycja gwarancja)

Pytania

Pytania 2 

Uwaga!  Przedłużenie terminu składania ofert 

Termin składania ofert: 14.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Zmiana treści SIWZ

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

 Unieważnienie postępowania w pakiecie nr 7 i 8

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa do Apteki szpitalnej produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:10/ZP/2018

Termin składania ofert: 24.05.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1 i 4

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -(wzór) Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Unieważnienie w pakiecie 9 i 21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa aparatury artroskopowo-laparoskopowej jako rozbudowa i uzupełnienie istniejącej aparatury

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:09/ZP/2018

Termin składania ofert: 05.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik Nr 1, 3, 3a

Załącznik Nr 2 do SIWZ

c.d. Załącznika Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 10.04.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Dostawa odczynników do analizatora koagulologicznego Bioksel 6000, dostawa zestawów diagnostycznych, jednorazowych plastikowych artykułów laboratoryjnych oraz dostawa odczynników do analizatorów PENTRA 60 C+ i PENTRA XL80.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2018

Termin składania ofert: 04.04.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania 

 Pytania 2 

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 Dostawa do magazynu apteki szpitalnej materiałów opatrunkowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2018

Termin składania ofert: 22.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

Pytanie 2

Pakiet 1 załącznik do pytań 

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 23.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogloszenia

Zmiana SIWZ

Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Wybór oferty

Dostawa podłoży do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu i testów identyfikacyjnych i testów do oznaczania lekowrażliwości w MIC i SIR oraz materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora bakteriologicznego wraz z dzierżawą analizatora 

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2018

Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet I

Pakiet I c. d.

Opis przedmiotu zamówienia Pakiet II

Pakiet II c. d.

Projekt umowy

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 20.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie zlożonych ofert

Wybór oferty 

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2018

Termin składania ofert: 09.02.2018 r. godz. 11:30

Ogloszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii, implantow do zabiegów urazowo-ortopedycznych oraz narzędzi chirurgicznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2018

Termin składania ofert: 08.02.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiet I i V

Opis przedmiotu zamówienia pakiety II-IV

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert do dnia 14.02.2018 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12.00

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

 Pytania

UWAGA !  Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15.02.2018 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Uzupełnienie odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualne pakiety

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2018

Termin składania ofert: 26.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Pakiet 1

Pakiet 1a

Pytania 2

Informacja z otwrcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty