ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2017

ZAMÓWIENIA DO 30000 EURO W ROKU 2017

Dostawa oftalmoskopu

Oznaczenie sprawy: 26/2017

Termin składania ofert: 09.01.2018 godz. 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Wybór oferty

Wykonanie pomiarów środowiska pracy

Oznaczenie sprawy: 25/2017

Termin składania ofert: 30.11.2017 godz. 9:30

Zaproszenie

Wybór oferty 

Dostawa 2 szt. dwukanałowych aparatów do elektroterapii i statywowej lampy do naświetlań promieniami podczerwonymi.

Oznaczenie sprawy: 24/2017

Termin składania ofert: 24.11.2017 godz. 13:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamówienia 2

Projekt umowy

Dostawa klipsownicy pojedynczej

Oznaczenie sprawy: 23/2017

Termin składania ofert: 22.11.2017 godz. 9:30

Zaproszenie

Projekt umowy

 Pytanie

 Unieważnienie postępowania

Dostawa optyki 30 do zabiegów artroskopowych

Oznaczenie sprawy: 22/2017

Termin składania ofert: 15.11.2017 r. godz 11:00

Zaproszenie

Projekt umowy

 Wybór oferty

Dostawa druków medycznych

Oznaczenie sprawy: 21/2017

Termin składania ofert: 14.11.2017 r. godz. 11:00

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Wzory wydruków:

 Poz. 98

Poz. 99

Poz. 100 i poz. 103

Poz. 101 str lewa

Poz. 101 str prawa

Poz. 102 str lewa

Poz. 102 str prawa

Poz. 104

Poz. 105

Poz.106

Poz. 107

Poz.108

Poz. 109

Poz. 110

Poz. 111

Poz. 112

Poz 113

Poz. 114

Poz. 115

Poz. 116

Poz. 117

Wybór oferty

 Montaż urządzeń GPS i wymiana systemów mocujących tablety medyczne w Ambulansach

Oznaczenie sprawy: 19/2017

Termin składania ofert: 29.09.2017 godz 9:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki

Oznaczenie sprawy: 18/2017

Termin składania ofert: 30.08.2017 godz. 11:00

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia 1

Opis przedmiotu zamowienia 2

Opis przedmiotu zamówienia 3

Opis przedmiotu zamówienia 4

Załącznik 1A

Projekt umowy

UWAGA! Poprawiony opis przedmiotu zamowienia 1 poz. 19

Opis przedmiotu zamówienia 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Oznaczenie sprawy: 17/2017

Termin składania ofert: 22.08.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia centralnego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 16/2017

Termin składania ofert: 16.08.2017 godz 12:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Unieważnienie postępowania

Przewóz zwłok

Oznaczenie sprawy: 15/2017

Termin składania ofert: 14.08.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa Kardiomonitora

Oznaczenie sprawy: 14/2017

Termin składania ofert:04.08.2017 r. godz. 13:00

Zaproszenie

opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Przewóz zwłok

Oznaczenie sprawy: 13/2017

Termin składania ofert: 25.07.2017 godz 11:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

 Unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia centralnego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 12/2017

Termin składania ofert: 24.07.2017 godz 12:30

Zaproszenie

Załącznik 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 UWAGA !!!  

Zmiana terminu składania ofert: do 26.07.2017 r. godz. 12 :30

Pytania

 Unieważnienie postępowania

Dostawa piły oscylacyjnej całkowicie kompatybilnej z posiadaną przez szpital wiertarką akumulatorową typu Acculan 3Ti oraz stacji ładowania akumulatorów.

Oznaczenie sprawy: 11/2017

Zaproszenie

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa materiałów biurowych

Oznaczenie sprawy: 10/2017

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznania z przepisami przeciwpożarowymi dla pracowników SP ZOZ w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy: 09/2017

Zaproszenie z załącznikami

 UWAGA ! Zmiana godziny skladania ofert

Termin składania ofert: 14.06.2017 r. godz. 14:00

Otwarcie ofert : 14.06.2017 r. godz 14:30

 UWAGA !!!   Zamawiający dopuszcza składanie ofert  e-mailem (skan oferty)

 na adres: dzp.zoz@poczta.fm

W temacie e-maila należy wpisać  OFERTA i oznaczenie sprawy.  

Terminy bez zmian. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Wykonanie pomiarów środowiska pracy

Oznaczenie sprawy: 08/2017

 Zaproszenie

 UWAGA ! Zmiana godziny składania ofert

  Termin składania ofert :  14.06.2017 r. godz13 :00

  Otwarcie ofert : 14.06.2017 r. godz. 13:30

  UWAGA !!!   Zamawiający dopuszcza składanie ofert  e-mailem (skan oferty)

 na adres: dzp.zoz@poczta.fm

W temacie e-maila należy wpisać  OFERTA i oznaczenie sprawy.  

Terminy  bez zmian. 

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług – pielęgnacja trawników i terenów zielonych, wycinanie zakrzaczeń, krzewów, cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Oznaczenie sprawy:07/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 

Oznaczenie sprawy:06/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie

Oznaczenie sprawy:05/2017

Zaproszenie

Wzór umowy

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Przeprowadzenie procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

zaproszenie

 wyjaśnienia

 Wybór oferty

Dostawa  materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Oznaczenie sprawy 03/2017

Termin składania ofert 30.01.2017 r. godz. 11:30

Zaproszenie

opis

USŁUGI 2017

 Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                 w  Proszowicach

Ogłoszenie

Uwaga!!  SIWZ  z załącznikami znajduje się na stronie internetowej www.eib.com.pl  w zakładce przetargi ogólnodostępne

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:11/ZP/2017

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1a

Opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenia

Projekt umowy

informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

DOSTAWY 2017

Dostawa oprzyrządowania do Diatermii i elektrod do leczenia schorzeń tarczycy wraz z użyczeniem aparatu do śródoperacyjnego neuromonitoringu.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2017

Termin skladania ofert: 04.01.2018 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1 

Projekt umowy 2

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

Dostawa Bronchofiberoskopu intubacyjnego przenośnego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po ?starym? bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym ? spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2017

Termin skladania ofert: 15.12.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Parametry techniczne

Projekt umowy

Załącznik nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert : 19.12.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 30/ZP/2017

Termin skladania ofert: 07.12.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Pytania

Pakiet nr 6 – poprawiony opis

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty 

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej materiałów szewnych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2017

Termin składania ofert: 27.11.2017 r. godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Pytania 2 

Pytania 3

Pytania sprostowanie

Uwaga !!!

Zmiana terminu składania ofert: 29.11.2017 r. godz. 13:00

 Zmiana ogłoszenia

 Zmiana SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2017

Termin skladania ofert: 27.11.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowy

Formularz cenowy cd.

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego WZW, produktów leczniczych, wyrobów medycznych.

Przetarg nieonraniczony

Oznaczenie sprawy: 24/ZP/2017

Termin skladania ofert: 12.10.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

 Pakiet nr 2

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

 Dostawa implantow do zabiegów artroskopowych i oprzyrządowania do endoskopów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 23/ZP/2017

Termin skladania ofert: 15.09.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy – dostawa implantów

Projekt umowy – dostawa oprzyrządowania do endoskopów

 Pytanie

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert 

Dostawa środków czystościowych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2017

Termin składania ofert: 14.09.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Pytania

Pytania 2

Sprostowanie do SIWZ 22_ZP_2017 – oznaczenie opakowania oferty

UWAGA!! zmiana terminu składania ofert oraz opisu przedmiotu w pakiecie nr 2 – poz. nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

 Nowy termin składania ofert: 19.09.2017r. godz 11:30

 Aktualny opis przedmiotu zamówienia

 UWAGA!! ostateczna wersja formularza opis przedmiotu zamowienia.

 Pytanie 3

Opis przedmiotu zamówienia

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wyniki

 Dostawa wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 21/ZP/2017

Termin skladania ofert: 10.10.2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Opis przedmiotu zamowienia

 Opis przedmiotu zamowienia cd.

 JEDZ

 Projekt umowy

 Pytania

UWAGA!! Poprawione opisy pakietów 5 i 16

Pakiet nr 5

Pakiet nr 16

Pytania 2

UWAGA!! Poprawione opisy pakietów 13 i 24

Pakiet 13

Pakiet 24

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

Dostawa paliwa Diesla dla Ambulansów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 20/ZP/2017

Termin składania ofert 05.09.2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ z załącznikami

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

  Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

 Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2017

Termin składania ofert: 22 lutego 2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

JEDZ

Projekty umów

 pytania

 pytania 2

Umowa powierzenia danych osobowych

pytanie 3

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

Dostawa do magazynu  apteki szpitalnej produktów leczniczych, surowców do receptury i utensyliów aptecznych oraz opatrunków specjalistycznych

Oznaczenie sprawy:02/ZP/2017

Termin składania ofert: 26 stycznia 2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

projekt umowy

Projekt umowy 2

Pytania

 Pytania 2

 Informacja z otwarcia

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych oraz szwów chirurgicznych

Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2017

Termin składania ofert: 17.02.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis Pakiet I-IV

Opis Pakiet V

Projekt umowy

 Projekt umowy P.V

 Pytania

 Informacja z otwarcia

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

Dostawa do magazynu Apteki szpitalnej produktów leczniczych do programu lekowego WZW (TERAPIA  BEZINTERFERONOWA) Pakiet  I  i  II  ,  dostawa produktów leczniczych – Pakiet III

 Oznaczenie sprawy:04/ZP/2017

Termin składania ofert : 17.02.2017 r. godz. 9:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis

Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złozonych ofert

 wynik

Dostawa produktów leczniczych, utensyliów aptecznych oraz substancji do receptury

Oznaczenie sprawy:06/ZP/2017

Termin składania ofert : 23.03.2017 r. godz. 11:30

SIWZ

opis

Projekt umowy

projekt umowy 2

ogłoszenie

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa wyrobów medycznych

Oznaczenie sprawy: 07/ZP/2017

Termin składania ofert : 31.03.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia c.d.

Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Oznaczenie sprawy: 08/ZP/2017

Termin składania ofert: 09.05.2017 godz. 11:30

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia – Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Pakiet 8

Pakiet 9

Pakiet 10

Pakiet 11

Pakiet 12

Pakiet 13

Pakiet 14

Pakiet 15

Pakiet 16

Pakiet 17

Pakiet 18

Pakiet 19

 SIWZ

 Projekt umowy

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych

 Oznaczenie sprawy:09/ZP/2017

 Termin składania ofertr: 18.05.2017 r. godz.11:30

 Ogłoszenie

 Projekt umowy

 UWAGA !!  Aktualny opis przedmiotu zamówienia (13.04.2017 r.)

 JEDZ

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa implantów do zabiegów urazowo-ortopedycznych

Oznaczenie sprawy: 12/ZP/2017

Termin składania ofert : 08.06.2017 r. godz. 11:30

ogłoszenie

 Opis przedmiotu zamówienia

SIWZ z załącznikami

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

Dostawa produktów leczniczych w ramach programu lekowego – terapia interferonowa i bezinterferonowa WZW. 

 Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2017

Termin skladania ofert: 19.06.2017 r. godz. 9:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

 Pytania

Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

Dostawa wyrobów medycznych i produktów leczniczych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 14/ZP/2017

Termin składania ofert : 03.07.2017r.  godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Projekt umowy – leki

 Pytania

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór ofert

Dostawa implantów i produktów do zabiegów artroskopowych oraz oprzyrządowania do endoskopów.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy : 15/ZP/2017

Termin składania ofert: 04.07.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

 Opis przedmiotu zamówienia

 Opis przedmiotu c.d.

projekt umowy

projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Dostawa testów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego.

 Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 16/ZP/2017

Termin składania ofert: 05.07.2017 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

 Projekt umowy

Pytania

załącznik do pytań

 Pytania 2

 Pytania 3

 Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

Dostawa do magazynu Apteki Szpitalnej produktów leczniczych
w ramach programu lekowego WZW? terapia bezinterferonowa.

 Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2017

Termin składania ofert: 26.07.2017 godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

informacja z otwarcia

 Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

Dostawa środków do dezynfekcji, produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Przetarg nieograniczyny

Oznaczenie sprawy: 18/ZP/2017

Termin skladania ofert: 23 sierpnia 2017 r. godz 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia pakiety I-VIII

Opis przedmiotu zamówienia pakiety IX-XII

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

 Pytania

 UWAGA! aktualny pakiet nr XI – zmiana dot. sprecyzowania jednostki miary

Aktualny pakiet nr XI

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór ofert

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych

Oznaczenie sprawy:19/ZP/2017

Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert 21 września 2017 r. godz. 11:30

 Ogłoszenie

 SIWZ

 Opis przedmiotu

 JEDZ

 Projekty umów

 Dodatkowa informacja do ogłoszenia o zamówieniu

 Zmiana SIWZ

 Pakiet nr 7

 Pytania

 UWAGA !! zmiana w pakiecie NR 6

Pakiet nr 6

 Pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

Wybór oferty

ROBOTY BUDOWLANE 2017

Modernizacja i remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Oddziale Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wg projektu.

w celu realizacji Projektu Modernizacja i Przebudowa Oddziału Pulmonologii i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc (przyszpitalnej) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o działaniu subregionalnym – spr

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:32/ZP/2017

Termin składania ofert : 05.01.2018 r. godz. 11:30

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 Dokumentacja projektowa

 Załącznik A

c.d. Ząłacznik A

 c.d. Załącznik A

 c.d. Załącznik A

 c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d.Załącznik A

c.d. Załącznik A

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Modernizacja i remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieiwazyjnej wentylacji mechanicznej  w Oddziale Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach wg projektu.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:29/ZP/2017

Termin składania ofert :08.12.2017 r. godz. 13:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik A Dokumentacja projektowa

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d. Załącznik A

c.d.Załącznik A

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Unieważnienie (13.12.2017 r.)

Adaptacja i remont Izby Przyjęć i Poradni Chirurgii Ogólnej w SP ZOZ w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:26/ZP/2017

Termin składania ofert : 24.11.2017 r.  godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik 2a

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

 Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

STWiOR

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

 Załącznik A

 Informacja z otwarcia i zestawienie złożonych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty

Remont trzech sal łóżkowych w celu utworzenia czterostanowiskowej sali nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Oddziale Pulmonologii SP ZOZ w Proszowicach wg projektu

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 25/ZP/2017

Termin składania ofert : 22.11.2017 r. godz. 11:00 

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik Nr 1 „OFERTA”

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Dokumentacja projektowa

Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik A

c.d. Załącznik Nr A

c.d. Załącznik Nr A

c.d. Załącznik Nr A

c.d.Załącznik Nr A

 sprostowanie SIWZ

 Załącznik 2a

 Postępowanie zostało unieważnione – art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.

 Unieważnienie postępowania

 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ Proszowice oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych

w celu realizacji Projektu : Modernizacja pomieszczeń po ?starym? bloku operacyjnym wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym ? spr

Przetarg nieograniczony

 Oznaczenie sprawy:10/ZP/2017

Termin składania ofert: 16.05.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

SIWZ

PFU

Załącznik do PFU

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik 2a

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5a

Załącznik Nr 5b

Wzór umowy

Pytania

Pytania 2

Pytania 3

Informacja z otwarcia ofert

 Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń IV piętra szpitala po dawnym bloku operacyjnym na cele Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ Proszowice oraz wykonanie robót remontowych i instalacyjnych

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2017

Termin składania ofert : 17.03.2017 r. godz. 11:00

Ogłoszenie

 SIWZ

 Załącznik 1

 Załącznik 2

 Załącznik 2a

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5a

Załącznik 5b

PFU

Załącznik do PFU

Wzór umowy

Uwaga !!!    Zmiana (przedłuzenie ) terminu składania ofert  do dnia 21.03.2017 r. godz. 11:00

Pytanie

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Zmiana SIWZ

Załącznik 4 do SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert

 Wybór oferty

W postępowaniu – oznaczenie sprawy:05/ZP/2017  nie zawarto umowy.