ul. Dworska 1
32-010 Łuczyce


Rejestracja
Tel: 12 387 11 99
Tel. kom. 515 661 745

luczyce@spzoz.proszowice.pl

OŚRODEK ZDROWIA W ŁUCZYCACH, filia SPZOZ w Proszowicach

Kierownik Ośrodka Zdrowia
lek. med. Krystyna Stawska
lekarz specjalista medycyny rodzinnej
lekarz chorób wewnętrznych


HARMONOGRAM

KRYSTYNA STAWSKA
lekarz chorób wewnętrznych
specjalista medycyny rodzinnej

przyjmuje pacjentów:
PONIEDZIAŁEK: 14.00 – 18.00
WTOREK: 12.30 – 15.30
ŚRODA: 10.30 – 15.00
CZWARTEK: 12.00 – 15.00
PIĄTEK: 14.30 – 15.30

Wizyty domowe:
WTOREK: 11.00 – 12.30
CZWARTEK: 10.30 – 12.00


JOANNA PAWLIK
lekarz specjalista medycyny rodzinnej

przyjmuje pacjentów:
PONIEDZIAŁEK: 10.30 – 14.00
ŚRODA: 15.00 – 18.00
PIĄTEK: 11.00 – 14.30


HALINA MAGDZIARZ-PAWŁOWSKA
lekarz chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów:
WTOREK: 08.00 – 11.00
CZWARTEK: 15.00 – 18.00
PIĄTEK: 8.00 – 11.00


ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI:
BARBARA WAWSZKIEWICZ – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, pielęgniarka medycyny szkolnej
MARIA PAWELEC– pielęgniarka – gabinet diagnostyczno- zabiegowy