Usługi poniżej 30 000 euro/130 000 złotych w roku 2020/2021/2022/2023

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z obsługą serwisową.
Oznaczenie sprawy: 04/2023
Termin składania ofert: 23.08.2023 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 04_2023

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 04_2023
Załącznik Nr 1A do Zaproszenia 04_2023
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 04_2023
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 04_2023
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia projekt umowy 04_2023
Zbiorcze zestawienie ofert 04_2023
Zawiadomienie o wyborze oferty 04_2023

Dzierżawa 31 szt. koncentratorów tlenu.
Oznaczenie sprawy: 01/2023
Termin składania ofert: 21.03.2023 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 01_2023

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 01_2023
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 01_2023
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 01_2023
Pytania 01_2023
Pytania 01_2023 II
Zbiorcze zestawienie ofert 01_2023
Zawiadomienie o wyborze 01_2023

Wykonanie audytu powdrożeniowego w ramach projektu na poprawę cyberbezpieczeństwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 08/2022
Termin składania ofert: 15.11.2022 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 08 _2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 08_2022 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 08_2022 OPZ
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 08_2022 Oświadczenie
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia 08_2022 wykaz osób
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia 08_2022 Projekt umowy
Zaproszenie 08 _2022 po zmianie
Załącznik Nr 5 do Zaproszenia 08_2022 Projekt umowy po zmianie
Zbiorcze zestawienie ofert 08_2022
Zawiadomienie o wyborze 08_2022

Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 07/2022
Termin składania ofert: 12.07.2022 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie do składania ofert 07_2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 07_2022
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 07_2022
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 07_2022

Zestawienie złożonych ofert 07_2022
Zawiadomienie o wyborze oferty 07_2022

Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 06/2022
Termin składania ofert: 13.06.2022 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie do składania ofert 06_2022
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 06_2022
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 06_2022

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia 06_2022
Zestawienie złożonych ofert 06_2022
Unieważnienie DD

Usługa odbioru, transportu i niszczenia dokumentów z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 25/2021
Termin składania ofert: 07.12.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 25_2021
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 25_2021
Pytania 25_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: na dzień 10.12.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00.
Pytania 25_2021
Zestawienie złożonych ofert 25_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 25_2021

Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do zgodności z przepisami ppoż.
Oznaczenie sprawy: 21/2021
Termin składania ofert: 10.09.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 21_2021
Załącznik Nr 1 do 21_2021
Załącznik Nr 2 21_2021
Projekt umowy 21_2021
Pytania 21_2021
Zestawienie złożonych ofert 21_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 21_2021

Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego oraz wykonawczego dostosowania budynku głównego szpitala w Proszowicach do zgodności z przepisami ppoż.
Oznaczenie sprawy: 19/2021
Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 19_2021
Załącznik Nr 1 do 19_2021
Załącznik Nr 2 19_2021
Zestawienie złożonych ofert 19_2021

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Oznaczenie sprawy: 16/2021
Termin składania ofert: 28.05.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 16_2021.
Załącznik Nr 1 do 16_2021
Załącznik Nr 2 16_2021
Projekt umowy 16_2021
Zestawienie złożonych ofert 16_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 16_2021
Informacja o odstąpieniu od podpisania umowy i wyborze kolejnego Wykonawcy

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej.
Oznaczenie sprawy:15/2021
Termin składania ofert: 13.05.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 15_2021
Załącznik Nr 1 do 15_2021
Załącznik Nr 2 15_2021
Projekt umowy 15_2021
Zestawienie złożonych ofert 15_2021
Unieważnienie_15_2021

Wykonanie dokumentacji projektowej, koncepcji architektoniczno-technologicznej – pracowni badań obrazowych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 14/2021
Termin składania ofert: 05.05.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 14_2021 
Załącznik Nr 1 do 14_2021
Załącznik Nr 2 do 14_2021
Załącznik nr 3_ 14_2021
Projekt umowy 14_2021
Zestawienie złożonych ofert 14_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 14_2021

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
Oznaczenie sprawy:13/2021
Termin składania ofert:25.05.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 13_2021
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia 13_2021
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia 13_2021
Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert: na dzień 27.05.2021 r. godz. bez zmian.
Pytania 13_2021
Zestawienie złożonych ofert 13_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 13_2021

Świadczenie usług – pielęgnacja trawników i terenów zielonych na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Oznaczenie sprawy: 12/2021
Termin składania ofert: 28.04.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert 12:00
Zaproszenie 12_ 2021 trawa
Załącznik Nr 1 do 12_2021
Załącznik Nr 2 12_2021
Zestawienie złożonych ofert 12_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 12_2021

Dzierżawa 29 szt. koncentratorów tlenu.
Oznaczenie sprawy: 09/2021
Termin składania ofert: 23.03.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert 12:00
Zaproszenie 09_2021
Załącznik Nr 1 09_2021
Projekt umowy 09_2021
Pytania 09_2021 Koncentratory tlenu
Zestawienie złożonych ofert 09_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 09_2021

Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok.
Oznaczenie sprawy: 08/2021

Termin składania ofert: 18.03.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert 12:00
Zaproszenie 08_2021 
Załącznik Nr 1 do 08_2021
Załącznik Nr 2 do 08_2021
Załącznik Nr 3 do 08_2021
Unieważnienie 08_2021

Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok.
Oznaczenie sprawy: 07/2021

Termin składania ofert: 24.02.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert 12:00
Zaproszenie 07_2021
Załącznik Nr 1 do 07_2021
Załącznik Nr 2 do 07_2021
Załącznik Nr 3 do 07_2021

Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok.
Oznaczenie sprawy: 05/2021
Termin składania ofert: 05.02.2021 r. godz. 13:30, otwarcie ofert 14:00
Zaproszenie 05_2021
Załącznik Nr 1 do 05_2021
Załącznik Nr 2 do 05_2021
Załącznik Nr 3 do 05 2021
Unieważnienie 05_2021

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Oznaczenie sprawy: 03/2021
Termin składania ofert: 25.01.2021 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz 12:00
Zaproszenie 03_2021
Załącznik Nr 1 do PPK
Załącznik Nr 1 do PPK aktualny – 22.01.2021 r.
PPK zestawienie złożonych ofert
PPK – wynik

Dostawa symetrycznego łącza internetowego o przepustowości minimum 100Mbps/100Mbps dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach do budynku zlokalizowanego w Proszowicach przy ulicy Mikołaja Kopernika 13
Oznaczenie sprawy: 28/2020

Termin składania ofert: 02.12.2020 r. godz. 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00
Zaproszenie 28_2020
Załącznik Nr 1 _ 28_2020
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 28_2020
Zawiadomienie o wyborze 28_2020

Udzielenie i obsługa pożyczki/kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 23/2020

Termin składania ofert: 01.10.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Zaproszenie 23_2020
Załącznik Nr 1 _23_2020
Harmonogram 23_2020
UWAGA!   Zmiana terminu składania ofert na dzień: 08.10.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00.
Pytania 23_2020
Bilans 2017
Bilans 2018
Bilans 2019
Bilans za I półrocze 2020r.
Informacja dodatkowa 2017
INFORMACJA DODATKOWA 2018
Informacja dodatkowa 2019
Rachunek przepływów pieniężnych 2017
Rachunek zysków 2017
Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu SPZOZ w Proszowicach za rok 2019.
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 2017
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego 2018 SPRAWOZDANIE Z BADANIA ZA 2019 ROK
Środki trwałe 2017
Uchwala o pokryciu straty za 2019
Uchwala za 2017 rok
Uchwala za 2018 rok
Uchwala zatwierdzająca plan naprawczy
Uchwała Bilans 2019
Ugoda z ZUS z 2020 10 02
Ugoda ZUS 2018 10 02
Ugoda ZUS 2020 03 19
Ugoda ZUS 2020 07 13
Ugoda ZUS aneks do umowy z 2019 X
Ugoda ZUS umowa z 2019 X
Wstęp do informacji dodatkowej 2017
Zmiany w kapitale 2017
Sprawozdanie z działalności 2018 26.04.2019
Tabela Pytanie nr 29
Struktura
Tabela ugody i porozumienia
Zestawienie statystyczne 2019-2020
Nakazy zapłaty
Plan naprawczy
Pytania 2 _ 23_2020
Informacja z otwarcia ofert 23_2020
Zawiadomienie o wyborze 23_2020

Wykonanie pomiarów elektrycznych, izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony gniazd, wyłączników różnicowych, instalacji odgromowej, protokołów.

Oznaczenie sprawy: 18/2020

zaproszenie – 18_2020
Formularz cenowy 18_2020
Wzór umowy 18_2020
Załącznik Nr 1 _18_2020
Załącznik Nr 3 _18_2020

Zestawienie złożonych ofert 18_2020
Zawiadomienie o wyborze 18_2020

WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy: 17/2020

Termin składania ofert: 29.05.2020 r. godz. 10:30, otwarcie ofert godz. 11:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie
Załącznik Nr 2
Mapa
Projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert

WYKONANIE USŁUG DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI W BUDYNKACH SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy: 15/2020

Termin składania ofert: 14.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie z załącznikami

ŚWIADCZENIE USŁUG – PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH W SPZOZ W PROSZOWICACH I OŚRODKU ZDROWIA W WAWRZEŃCZYCACH

Oznaczenie sprawy: 14/2020

Termin składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie pdf
Zaproszenie, Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

PRZEGLĄD I KONSERWACJA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO

Oznaczenie sprawy: 12/2020

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00

Zaproszenie
Projekt umowy
Pytanie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYKONANIE POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH, IZOLACJI KABLI I PRZEWODÓW, SKUTECZNOŚCI OCHRONY GNIAZD, WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWYCH, INSTALACJI ODGROMOWEJ, PROTOKOŁÓW W ODDZIALE PULMONOLOGII I ODDZIALE OBSERWACJNO-ZAKAŹNYM TUTEJSZEGO SZPITALA

Oznaczenie sprawy: 10/2020

Termin składania ofert: 19.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik Nr 1 do Zaproszenia
Załącznik Nr 2 do Zaproszenia
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Załącznik Nr 4 do Zaproszenia
Pytanie
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ŚWIADCZENIE USŁUGI NADZORU TECHNICZNEGO – INŻYNIER PROJEKTU – MSIM

Oznaczenie sprawy: 09/2020

Termin składania ofert: 09.03.2020 r. godz. 10:30, otwarcie godz. 11:00

zaproszenie wraz z załącznikami
pytania
pytania 2
wyjaśnienia
Zestawienie złożonych ofert
wynik

WYKONANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZENIA SERWEROWNI W SPZOZ W PROSZOWICACH

Oznaczenie sprawy: 08/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 10:30, otwarcie ofert 11:00

Zaproszenie
Załącznik Nr 2
mapa
projekt
Zestawienie złożonych ofert
wynik

USŁUGA DORADCZA BENCHMARKING I OPTYMALIZACJA PRACY SZPITALA

Oznaczenie sprawy: 07/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Umowa
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYKONANIE POMIARÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STANOWISKACH PRACY WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 0,1-300MHz I WYKONANIE CZYNNIKA CHEMICZNEGO

Oznaczenie sprawy: 04/2020

Termin składania ofert: 10.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE DLA PRACOWNIKÓW SPZOZ W PROSZOWICACH SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BHP ORAZ ZAPOZNANIA Z PRZEPISAMI PRZECIWPOŻAROWYMI

Oznaczenie sprawy: 03/2020

Termin składania ofert: 07.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Zaproszenie
Zaproszenie
projekt umowy
Zestawienie złożonych ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty