Usługi w roku 2020/2021/2022/2023

Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 13/ZP/2023
Termin składania ofert: 13.07.2023 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówienia 13_ZP_2023
SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 3c do SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 13_ZP_2023 wykaz usług
Załącznik Nr 5 do SWZ 13_ZP_2023 wykaz osób
Załącznik Nr 6 do SWZ 13_ZP_2023 wykaz urządzeń
Załącznik Nr 7 do SWZ 13_ZP_2023 projekt umowy
Załącznik Nr 7a do SWZ 13_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p.
Załącznik Nr 2 do u. p.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.07.2023 r.
Zmiana-SWZ-13_ZP_2023
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 18.07.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 13_ZP_2023
Informacja o kwocie 13_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 13_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 13_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 13_ZP_2023

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 11/ZP/2023
Termin składania ofert: 16.06.2023 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 11_ZP_2023
SWZ 11_ZP_2023 odpady
Załącznik Nr 1 do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 3c do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 5 do SWZ 11_ZP_2023
Załącznik Nr 6 do SWZ 11_ZP_2023
Pytania 11_ZP_2023
Załącznik Nr 4 do SWZ 11_ZP_2023 po zmianach
Informacja o kwocie 11_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 11_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 11_ZP_2023

Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2023
Termin składania ofert: 14.03.2023 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 04_ZP_2023
SWZ 04_ZP_2023 przeglądy
Załącznik Nr 1 do SWZ 04_ZP_2023
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2023
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 04_ZP_2023
Załącznik Nr 3c do SWZ 04_ZP_2023
Załącznik Nr 4 04_ZP_2023 wykaz usług
Załącznik Nr 5 04_ZP_2023 wykaz osób
Załącznik Nr 6 04_ZP_2023 wykaz urządzeń

Załącznik Nr 7 do SWZ 04_ZP_2023
Załącznik 7a do SWZ 04_ZP_2023
Załącznik Nr 1 do u. p.
Załącznik Nr 2 do u. p.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04_ZP_2023
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
Zmiana SWZ-04_ZP_2023
Uwaga! Termin składania ofert: 16.03.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.03.2023
Zmiana-SWZ-04_ZP_2023 (13.03.2023 r.)
Uwaga! Termin składania ofert: 23.03.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 04_ZP_2023 (20.03.2023 r.)
Zmiana-SWZ-04_ZP_2023 III
Uwaga! Termin składania ofert: 27.03.2023 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 04_ZP_2023
SWZ 04_ZP_2023 po zmianie (22.03.2023 r.)
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2023 po zmianie (22.03.2023 r.)
Załącznik Nr 7 do SWZ 04_ZP_2023 po zmianie (22.03.2023 r.)
Załącznik Nr 2 do SWZ 04_ZP_2023 po zmianie (23.03.2023 r.)
INFORMACJA! W celu złożenia oferty należy wykorzystać Załącznik Nr 1 do SWZ sporządzony przez Zamawiającego.
Informacja o kwocie 04_ZP_2023
Informacja z otwarcia ofert 04_ZP_2023
Zestawienie złożonych ofert 04_ZP_2023
Zawiadomienie o wyborze 04_ZP_2023

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu SP ZOZ w Proszowicach.
Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2022
Termin składania ofert: 14.12.2022 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 27_ZP_2022
SWZ 27_ZP_2022 odpady komunalne
Załącznik Nr 1 SWZ 27_ZP_2022
Załącznik Nr 2 SWZ 27_ZP_2022
Załącznik Nr 3a 3b SWZ 27_ZP_2022

Załącznik Nr 3c SWZ 27_ZP_2022
Załącznik Nr 4 Projekt umowy 27_ZP_2022
Załącznik Nr 5 SWZ 27_ZP_2022 Wykaz usług
Załącznik Nr 6 SWZ 27_ZP_2022 Wykaz środków transportu
ID postępowania
Informacja o kwocie 27_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 27_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze 27_ZP_2022

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem bielizny szpitalnej i odzieży medycznej, najem bielizny pościelowej,poduszek, kołder oraz wdrożenie systemu RFID HF lub równoważnego.
Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 01/ZP/2022
Termin składania ofert: 18.03.2022 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 01_ZP_2022
SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 1 do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 1a do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr_2_do_SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 2.1. do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 3a i 3b do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 4 do SWZ 01_ZP_2022
Załącznik Nr 5 do SWZ 01_ZP_2022
Projekt_umowy_01_ZP_2022 Aktualny
ID postępowania 01_ZP_2022
Pytania 01_ZP_2022
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie 01_ZP_2022
Zmiana SWZ 01_ZP_2022
Uwaga! Termin składania ofert: 21.03.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Pytania 01_ZP_2022 II
Załącznik Nr 2.1. do SWZ 01_ZP_2022 – 16.03.2022 r.
UWAGA!!!  Uzupełnienie do pytania 01_ZP_2022
Informacja o kwocie 01_ZP_2022
Informacja z otwarcia 01_ZP_2022
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 01_ZP_2022

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.

Tryb podstawowy wariant 1
Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2022
Termin składania ofert: 28.02.2022 r. godz 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zamówieniu 02_ZP_2022
SWZ 02_ZP_2022
Załącznik Nr 1 SWZ 02_ZP_2022
Załącznik Nr 2 SWZ 02_ZP_2022
Załącznik 3a i 3b – 02_ZP_2022
Załącznik Nr 3c do SWZ-02_ZP_2022

Załącznik Nr 4 do SWZ – 02_ZP_2022
Załącznik Nr 5 SWZ 02_ZP_2022
Załącznik Nr 6 do SWZ 02_ZP_2022

ID postępowania 02_ZP_2022
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 03.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ZP_2022
zmiana ID 02_ZP_2022
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 04.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ZP_2022 z dnia 28.02.2022 r.
Pytania 02_ZP_2022
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 07.03.2022 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02_ZP_2022
Załącznik Nr 2 do SWZ 02_ZP_2022 po zmianie
Załącznik Nr 4 do SWZ – 02_ZP_2022 po zmianach
Informacja o kwocie 02_ZP_2022
Informacja z otwarcia ofert 02_ZP_2021

Zawiadomienie o wyborze 02_ZP_2022

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2021
Termin składania ofert: 19.03.2021 r. godz 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00
Ogłoszenie o zamówieniu 03_ZP_2021
SIWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 2 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b – 03_ZP_2021
Załącznik Nr 4 -03_ZP_2021
Załącznik Nr 5 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 6 do SWZ 03_ZP_2021
ID Postępowania 03_ZP_2021
Informacja o kwocie 03_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 03_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 03_ZP_2021

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2020
Termin składania ofert: 08.01.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie _36_ZP_2020
SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 36_ZP_2020
Projekt umowy 36_ZP_2020
Załącznik Nr 5 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 36_ZP_2020

ID Postępowania 36_ZP_2020
Grupa kapitałowa 36_ZP_2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 36_ZP_2020

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 34_ZP_2020
SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 34_ZP_2020
Projekt umowy 34_ZP_2020

Załącznik Nr 5 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 34_ZP_2020
Grupa kapitałowa _34_ZP_2020
ID Postępowania 34_ZP_2020
Aktualny Załącznik Nr 1 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 1a 34_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 34_ZP_2020

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2020
Termin składania ofert: 15.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 33_ZP_2020
SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 33_ZP_2020
Projekt umowy 33_ZP_2020

Załącznik Nr 5 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 33_ZP_2020
ID Postępowania 33_ZP_2020
Grupa kapitałowa _33_ZP_2020
Aktualny Załącznik-Nr-2-SIWZ-33_ZP_2020 po zmianie w pkt. 7
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33_ZP_2020
Pytania 33_ZP_2020
unieważnienie 33_ZP_2020

Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2020
Termin składnia ofert: 03.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00
Ogłoszenie 28_ZP_2020
SIWZ 28_ZP_2020
Załącznik Nr 1 28_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 28_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a 28_ZP_2020
Załącznik Nr 4 28_ZP_2020
Załącznik Nr 5 28_ZP_2020
Załącznik Nr 6_28_ZP_2020
Załącznik Nr 7 28_ZP_2020
ID_Postępowania_28_ZP_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 10.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2020
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 17.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP-2020
Pytania 28_ZP_2020
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ _28_ZP_2020 po zmianie
Załącznik Nr 2 do SIWZ 28_ZP_2020 po zmianie
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2020
Unieważnienie postępowania w Pakiecie 12, 16a, 20, 21, 23, 28, 29a, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
Unieważnienie postępowania w Pakiecie 8b

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2020
Termin składnia ofert: 06.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00
Ogłoszenie 27_ZP_2020
SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 2. 4_ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 3 (JEDZ) 27_ZP_2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 7_27_ZP-2020
ID_Postępowania_27_ZP_2020
Pytania 27_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 27_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27_ZP_2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: 12:00
SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2. 4_ 17_ZP_2020
Załącznik nr 3 JEDZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 7_17_ZP-2020
ID_Postępowania_17_ZP_2020
Pytania _17_ZP_2020
Pytania 17_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia 17_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 17_ZP_2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie Sprawy: 15/ZP/2020

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik 1, 4, 5, 6 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.4. do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ – ID postępowania
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pytania
Informacja z otwarcia ofert 15_ZP_2020
Unieważnienie 15_ZP_2020 strona

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie  – Unieważnione
SIWZ, Załącznik Nr 1, 4, 5, 6  
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.1. do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

Uwaga!   Ważna Informacja
Informacja

aktualne ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie  

Termin składania ofert: 04.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ po zmianach
Aktualny Załącznik Nr 3 JEDZ (31.01.2020r.)
Aktualny Załącznik Nr 8 do SIWZ (ID_Postępowania) 31.01.2020r.
Pytania (31.01.2020r.)
Projekt umowy po uwzględnieniu odpowiedzi 
Pytania (12.02.2020 r.)
Pytania (24.02.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie