Usługi w roku 2020/2021

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Oznaczenie sprawy: 03/ZP/2021
Termin składania ofert: 19.03.2021 r. godz 13:30, otwarcie ofert godz. 14:00
Ogłoszenie o zamówieniu 03_ZP_2021
SIWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 1 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 2 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 3a i 3b – 03_ZP_2021
Załącznik Nr 4 -03_ZP_2021
Załącznik Nr 5 SWZ 03_ZP_2021
Załącznik Nr 6 do SWZ 03_ZP_2021
ID Postępowania 03_ZP_2021
Informacja o kwocie 03_ZP_2021
Informacja z otwarcia ofert 03_ZP_2021
Zawiadomienie o wyborze oferty 03_ZP_2021

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 36/ZP/2020
Termin składania ofert: 08.01.2021 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie _36_ZP_2020
SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 36_ZP_2020
Projekt umowy 36_ZP_2020
Załącznik Nr 5 SIWZ 36_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 36_ZP_2020

ID Postępowania 36_ZP_2020
Grupa kapitałowa 36_ZP_2020
Informacja o unieważnieniu postępowania 36_ZP_2020

Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu segregowanych oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2020
Termin składania ofert: 23.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 34_ZP_2020
SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 34_ZP_2020
Projekt umowy 34_ZP_2020

Załącznik Nr 5 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 34_ZP_2020
Grupa kapitałowa _34_ZP_2020
ID Postępowania 34_ZP_2020
Aktualny Załącznik Nr 1 SIWZ 34_ZP_2020
Załącznik Nr 1a 34_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 34_ZP_2020

Kompleksowa usługa polegająca na odbiorze, transporcie
i unieszkodliwianiu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 33/ZP/2020
Termin składania ofert: 15.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie 33_ZP_2020
SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 1 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 2 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a SIWZ 33_ZP_2020
Projekt umowy 33_ZP_2020

Załącznik Nr 5 SIWZ 33_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 33_ZP_2020
ID Postępowania 33_ZP_2020
Grupa kapitałowa _33_ZP_2020
Aktualny Załącznik-Nr-2-SIWZ-33_ZP_2020 po zmianie w pkt. 7
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień 21.12.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 33_ZP_2020
Pytania 33_ZP_2020
unieważnienie 33_ZP_2020

Usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 28/ZP/2020
Termin składnia ofert: 03.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00
Ogłoszenie 28_ZP_2020
SIWZ 28_ZP_2020
Załącznik Nr 1 28_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 28_ZP_2020
Załącznik Nr 3 i 3a 28_ZP_2020
Załącznik Nr 4 28_ZP_2020
Załącznik Nr 5 28_ZP_2020
Załącznik Nr 6_28_ZP_2020
Załącznik Nr 7 28_ZP_2020
ID_Postępowania_28_ZP_2020
Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 10.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP_2020
Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na dzień: 17.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00
2 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28_ZP-2020
Pytania 28_ZP_2020
3 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ _28_ZP_2020 po zmianie
Załącznik Nr 2 do SIWZ 28_ZP_2020 po zmianie
Informacja z otwarcia ofert 28_ZP_2020
Unieważnienie postępowania w Pakiecie 12, 16a, 20, 21, 23, 28, 29a, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40
Unieważnienie postępowania w Pakiecie 8b

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2020
Termin składnia ofert: 06.11.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: godz. 12:00
Ogłoszenie 27_ZP_2020
SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 2. 4_ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 3 (JEDZ) 27_ZP_2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 27_ZP_2020
Załącznik Nr 7_27_ZP-2020
ID_Postępowania_27_ZP_2020
Pytania 27_ZP_2020
Informacja z otwarcia ofert 27_ZP_2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 27_ZP_2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 17/ZP/2020
Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert: 12:00
SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 1 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 2. 4_ 17_ZP_2020
Załącznik nr 3 JEDZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 4 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 5 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 6 do SIWZ 17_ZP_2020
Załącznik Nr 7_17_ZP-2020
ID_Postępowania_17_ZP_2020
Pytania _17_ZP_2020
Pytania 17_ZP_2020 2
Informacja z otwarcia 17_ZP_2020
Unieważnienie postępowania 17_ZP_2020

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie Sprawy: 15/ZP/2020

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. godz.11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie
SIWZ, Załącznik 1, 4, 5, 6 do SIWZ
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.4. do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ JEDZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ – ID postępowania
Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Pytania
Informacja z otwarcia ofert 15_ZP_2020
Unieważnienie 15_ZP_2020 strona

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony
Oznaczenie sprawy: 04/ZP/2020

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz.12:00

Ogłoszenie  – Unieważnione
SIWZ, Załącznik Nr 1, 4, 5, 6  
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Załącznik Nr 2.1. do SIWZ
Załącznik Nr 3 do SIWZ
Załącznik Nr 7 do SIWZ
Załącznik Nr 8 do SIWZ
Załącznik Nr 9 do SIWZ

Uwaga!   Ważna Informacja
Informacja

aktualne ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie  

Termin składania ofert: 04.03.2020 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

SIWZ po zmianach
Aktualny Załącznik Nr 3 JEDZ (31.01.2020r.)
Aktualny Załącznik Nr 8 do SIWZ (ID_Postępowania) 31.01.2020r.
Pytania (31.01.2020r.)
Projekt umowy po uwzględnieniu odpowiedzi 
Pytania (12.02.2020 r.)
Pytania (24.02.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert
Zestawienie złożonych ofert
Unieważnienie