Usługi w roku 2019


Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z transportem bielizny szpitalnej i odziezy medycznej oraz innego asortymentu, najem bielizny poscielowej, fartuchów operacyjnych, poduszek, kołder oraz wdrożenie radiowego systemu do identyfikacji asortymentu – system RFID HF lub równoważny.

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy: 05/ZP/2019

Termin składania ofert : 19.03.2019 r. godz. 11:30, otwarcie godz. 12:00

Ogłoszenie

SIWZ, Załącznik 1, 3, 3a, 4, 5

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

Projekt umowy

Załącznik Nr 2 do Umowy

Pytania 

Pytania z uzupełnioną odpowiedzią do pytania nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów medycznych powstających na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Przetarg nieograniczony

Oznaczenie sprawy:01/ZP/2019

Termin składania ofert: 11.01.2019 r. godz. 11:30, otwarcie ofert godz. 12:00

Ogłoszenie_01_ZP_2019

SIWZ z załącznikami

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umow

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zestawienie złożonych ofert 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty