Wszystkie informacje na temat wytycznych sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy poniżej. ??

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzupelnienie-komunikatu-z-dnia-4-marca-2022-r-w-sprawie-realizacji-szczepien-ochronnych-u-dzieci-ktore-przekroczyly-granice-rzeczypospolitej-polskiej-z-ukraina-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-panstwa-o-wytyczne-dotyczace-sposobu-realizacji-szczepien-u-dzieci-na-podstawie-programu-szczepien-ochronnych-pso-na-2022-rok?fbclid=IwAR3hbVYDAg9YjkR8bNEWI1Cm870kcDx_br9huMfS1ljaLxgM2UfDl5hqSDI