Szpital w Proszowicach, w związku z planowanym utworzeniem nowej placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) przy SP ZOZ w Proszowicach w miesiącu WRZEŚNIU 2022r., zaprasza do współpracy niżej wymieniony personel medyczny:
 
? Lekarzy – posiadających specjalizację z zakresu medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji,
 
? Pielęgniarki- posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa, tytuł specjalisty lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego,
 
? Położne – posiadające tytuł magistra położnictwa, tytuł specjalisty lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa rodzinnego.
 
Zapraszamy do składania CV na adres email ? kadry@spzoz.proszowice.pl.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu ? 690-117-868.