Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach komisja konkursowa wskazała na stanowisko dr n. med. Witolda Mierniczka.