Umowa dotycząca współpracy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Proszowicach a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach została podpisana.
Od teraz studenci kierunków medycznych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach będą mogli odbywać praktyki w naszym Szpitalu. Podpisana umowa o współpracy dla przyszłych medyków stanowi dodatkowe perspektywy rozwoju i kształcenia kierunkowego.
Poza praktykami studentów w ramach współpracy planowane jest również prowadzenie badań klinicznych.