Od dnia 01 marca 2022 roku podjęliśmy współpracę z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – oddział w Krakowie w zakresie konsultacji, leczenia chirurgicznego, leczenie systemowego, chemioterapii oraz radioterapii chorób onkologicznych.?
 
??W dniu wczorajszym, po raz pierwszy w historii naszego Szpitala przeprowadzony został zabieg operacyjny (metodą laparoskopową) pacjenta onkologicznego przy udziale prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka – Kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii – oddział w Krakowie oraz zespołu lekarzy chirurgów SP ZOZ w Proszowicach.
 
Całemu Zespołowi gratulujemy i dziękujemy!!!?
? Cotygodniowo, w każdy czwartek, odbywają się w naszej placówce konsylia lekarskie, pomiędzy lekarzami z SP ZOZ w Proszowicach a lekarzami onkologami z Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie, podczas których omawiane i ustalane są całościowe schematy leczenia chorych onkologicznych.
 
? W przychodniach specjalistycznych realizujemy diagnostykę wstępną i pogłębioną w ramach tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. Proces ten nadzorowany jest przez specjalnie do tego powołanych Koordynatorów Opieki pacjentów z kartą DILO.
W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do korzystania z usług medycznych naszego szpitala w przypadku podejrzenia zachorowania na nowotwór.?