SP ZOZ Proszowice prosi o przesyłanie zgłoszeń personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą nie ujętych w wykazie „W”, a także w aptekach, zainteresowanego szczepieniami przeciwko SARS-CoV-2.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 14 stycznia 2021 roku, wyłącznie w formie wiadomości e-mail pod adres: szczepienie.covid@spzoz.proszowice.pl

Zgłoszenia prosimy kierować według poniższego schematu:
Lp./imię i nazwisko/ personel medyczny, niemedyczny/numer Pesel