Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli – informacja

W poniedziałek 8 lutego o godz. 8:00 ruszy rejestracja na szczepienia dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek 12 lutego.

Zgłoszenie na szczepienie:

Wprowadzano specjalny system zgłoszeń dla tej grupy uprawnionych. Każdy, kto będzie chciał przyjąć szczepionkę przeciwko Covid-19:

 • zgłasza się do pracodawcy (dyrektora, kierownika placówki, w której jest zatrudniony);
 • pracodawca wypełnia przeznaczony do tego celu formularz i przekazuje go do szpitala węzłowego;
 • pracodawca ustala ze szpitalem węzłowym termin oraz formułę szczepienia;
 • pracodawca przekazuje nauczycielom termin oraz miejsce szczepienia.

W pierwszej grupie szczepionkę będą mogli przyjąć:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
 • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
 • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych,
 • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
 • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno- pedagogicznych.

Pedagodzy będą zgłaszani przez pracodawcę za pośrednictwem dwóch formularzy. Dla pracowników żłobków oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3 dostępny będzie formularz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dla pozostałych uprawnionych z tej grupy ? SIO, czyli System Informacji Oświatowej.

Ważne! Formularze będą wypełniane przez dyrektorów/kierownictwo placówki, którzy przekażą dane do SIO. Dzięki temu system komputerowy wygeneruje e-skierowania uprawniające do przyjęcia szczepionki.

Formularze będą dostępne dla wszystkich placówek od poniedziałku, od godz. 8:00.