Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
w związku z zaprzestaniem działalności medycznej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia
w Skrzeszowicach (32-010 Skrzeszowice 3) z dniem 31.01.2020 roku, uprzejmie informuje,
iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pozostają Państwo nadal objęci opieką lekarską
i pielęgniarską przez Nasz personel medyczny w Ośrodku Zdrowia w Niegardowie lub
w Ośrodku Zdrowia w Łuczycach.

Jednak już teraz mogą Państwo złożyć deklarację wyboru nowego lekarza i pielęgniarki w niżej wymienionych ośrodkach zdrowia.
Chcemy zapewnić, iż Państwa dokumentacja medyczna zostanie przekazana do Naszych placówek w celu kontynuacji leczenia.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łuczycach, ul. Dworska 1, 32-010 Kocmyrzów ? Luborzyca, tel. 12-387-11-99, gdzie zatrudnione są trzy Panie lekarki:

lek. Krystyna Stawska- specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych,

lek. Joanna Pawlik– specjalista medycyny rodzinnej,

lek. Halina Magdziarz – Pawłowska– lekarz chorób wewnętrznych.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niegardowie, 32-104 Koniusza, Niegardów 72, tel. 12-386-90-99, gdzie pracuje dwóch lekarzy:

lek. Jolanta Kraśnicka – Tomasik– specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych,

lek. Jacek Matecki ? specjalista medycyny rodzinnej, lekarz chorób wewnętrznych.

W Naszych ośrodkach zdrowia oferujemy:

– bezpłatne porady lekarskie i pielęgniarskie w ramach umowy z NFZ od poniedziałku do piątku, w ustalone dni do godziny 18.00,

– rejestrację pacjentów na konkretną godzinę w wybranym dniu (bez kolejek i oczekiwania na wizytę),

– opiekę pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,

– codzienne wykonywanie: badań EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pomiaru glikemii, iniekcji, szczepień ochronnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

– pobór materiałów do badań laboratoryjnych (we wtorki).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!