W naszym Szpitalu prowadzimy szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy rezydentów. Są to osoby, posiadające pełne prawo wykonywania zawodu, które po sześciu latach studiów i roku stażu rozpoczęły szkolenie specjalizacyjne trwające ok. 5-6 lat w zależności od wybranej dziedziny medycyny.

Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne wykonuje pełny zakres obowiązków właściwych dla lekarza specjalisty. Nadzór nad nim pełni kierownik specjalizacji.

Obecnie młodych lekarzy mamy możliwość szkolić w ramach niżej wymienionych oddziałów:
 
? na Oddziale klinicznym pulmonologii z pododdziałem mukowiscydozy,
? na Oddziale klinicznym chorób zakaźnych,
? na Oddziale dziecięcym z pododdziałem alergologii i pulmonologii,
? na Oddziale wewnętrznym z pododdziałem IOM, pododdziałem zakaźnym, pododdziałem kardiologii, pododdziałem geriatrii,
? na Oddziale klinicznym chirurgii ogólnej z pododdziałem ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
 
Poniżej  fotorelację z pracy naszych rezydentów, którzy pod okiem lekarzy specjalistów nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. wykonywania badań endoskopowych, badań USG, badań EBUS…????
Zapraszamy do odbywania specjalizacji w naszym Szpitalu!?
 
??tel. 12 386 51 06