W dniu 5 marca 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Proszowicach, odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji Szpitala. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości – Sekretarz Stanu Michał Woś, Podsekretarz Stanu Marcin Romanowski a także, Posłowie Norbert Kaczmarczyk i Piotr Sak. Zarząd Powiatu Proszowickiego wraz z Dyrekcją Szpitala podziękowali za udzielone wsparcie finansowe dla naszej jednostki. Goście zadeklarowali chęć dalszego wsparcia poprzez pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych, które pozwolą na poprawę sytuacji finansowej Szpitala oraz dalszy rozwój naszej jednostki pod względem świadczonych usług medycznych. Serdecznie dziękujemy!