W niedzielę 1 października 2023 r. odbył się II Dzień Otwarty Rodzinnego Centrum Zdrowia.

Osoby, które odwiedziły placówkę mogły skorzystać z bezpłatnego badania EKG, pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, pulsoksymetrii, badania poziomu glikemii, kwasu moczowego, cholesterolu, hemoglobiny glikowanej, pomiaru słuchu, testów na zrozumienie mowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także badania spirometryczne z konsultacją pulmonologiczną, densytometria oraz mammografia.

Wśród zaangażowanych w organizację wydarzenia można wymienić:
Fundację Dr Clown Oddział Kraków
Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach
Komendę Powiatową Policji w Proszowicach
Starostwo Powiatowe w Proszowicach
KIND Aparaty Słuchowe
Maszachaba – Centrum Medyczne
Multidiagnostica Mobilna