Poradnia Chirurgiczna w Wawrzeńczycach
SP ZOZ w Proszowicach zaprasza do Poradni Chirurgicznej, która mieści się w Ośrodku Zdrowia w Wawrzeńczycach.
? Pacjenci będą przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego, Izby Przyjęć lub SOR.
?Lekarzem pracującym w poradni będzie dr n. med. Feliks Orchowski.
??Rejestracja dostępna pod numerem telefonu ?? 12 287 48 18