Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje pomoc na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w
zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
 
Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą ?Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością?.
 
Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.