Dyrektor Szpitala w Proszowicach Łukasz Szafrański pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla:

  • Pana Norberta Kaczmarczyka Posła na Sejm RP,
  • Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza Posła na Sejm RP,
  • Pana Włodzimierza Bernackiego Senatora RP,

za ogromne wsparcie, zaangażowanie, pomoc przy procesowaniu wniosku oraz doprowadzenie do pozyskania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwoty 4.270.000,00 złotych na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Szpitala.

Pozyskane środki finansowe dla Szpitala pozwolą na zakup:

  • nowoczesnego tomografu komputerowego,
  • cyfrowego aparatu RTG,
  • wieży laparoskopowej.

Zakupiony sprzęt umożliwi efektywną diagnostykę i leczenie powikłań związanych z pandemią COVID-19. Pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług w Szpitalu oraz poprawę bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów.

Osiągnięty sukces tj. pozyskanie tak znacznych środków finansowych dla Szpitala był możliwy wyłącznie dzięki wzorowej współpracy pomiędzy Panami Posłami, Panem Senatorem, Zarządem Powiatu Proszowickiego oraz Dyrekcją Szpitala.

Szczególnie pragnę podziękować Panu Posłowi Norbertowi Kaczmarczykowi za dotychczasową współpracę zarówno w ramach poprzednich wniosków z Funduszu Sprawiedliwości jak i w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.