Dziękujemy Panu Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie za wsparcie i pomoc okazaną naszemu Szpitalowi.