Dziękujemy Panom Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu oraz Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce za przyznanie Szpitalowi środków finansowych w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej ? Pakiet Medyczny 2 (Komitet Sterujący ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia). Szpital wykorzystał pozyskane środki między innymi na zakup ambulansu, kardiomonitorów, przyłóżkowego aparatu RTG, aparatu EKG, łóżek, aparatu do znieczuleń, koncentratorów tlenu, respiratora i pomp infuzyjnych.

Zakupiona aparatura i sprzęt specjalistyczny wspierają pracę służb medycznych Szpitala oraz pozwalają naszym pacjentom na sprawną diagnozę, gwarantując skuteczność leczenia i szybki powrót do zdrowia. Urządzenia wykorzystywane są przede wszystkim w ramach diagnostyki
i leczenia pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV 2. Wspomniana aparatura medyczna jest również niezastąpiona przy leczeniu pacjentów z groźnymi powikłaniami po przebytym zakażeniu koronawirusem.