Pacjenci pod troskliwą opieką personelu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala w Proszowicach

10 stanowiskami dla pacjentów wentylowanych mechanicznie dysponuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy działający przy Szpitalu Powiatowym w Proszowicach. ZOL mieści się w budynku oddziału zakaźnego. Zajmuje I piętro.

Pacjenci tego oddziału otoczeni są szczególną opieką i troską personelu.

Zespół tworzą pielęgniarki z ukończonym kursem lub specjalizacją anestezjologiczną, fizjoterapeuci oraz opiekunki medyczne.

– Co szczególnie ważne, bliskość szpitala powoduje, że dostęp do lekarzy specjalistów jest możliwy przez całą dobę – podkreśla Aleksandra Karbowniczek Pielęgniarka Oddziałowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w SP ZOZ w Proszowicach.

Pacjenci, którzy tu trafiają to w zdecydowanej większości chorzy w stanach bardzo ciężkich – pacjenci leżący z założonymi rurkami tracheostomijnymi po różnego typu udarach mózgu, ciężkich urazach, zatrzymaniu krążenia wymagający całodobowej opieki i pielęgnacji jak i dozoru lekarskiego.

Do placówki przyjmowani są pacjenci z zakończonym leczeniem przyczynowym, zazwyczaj z przewlekłą niewydolnością oddechową, niewymagający hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej lub przerywanej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora.

Oddział jest wyposażony w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Oprócz wspomnianych respiratorów, każde stanowisko posiada łóżko sterowane na pilota, materac przeciwodleżynowy i ssak elektryczny.

Jest też defibrylator, pompy żywieniowe i infuzyjne, sprzęt rehabilitacyjny oraz podnośnik do przewożenia chorych.

Aby dostać się do ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty.

Informację na temat można uzyskać pod nr tel. 12 386 52 57, lub pisząc na adres e-mailowy zol@spzoz.proszowice.pl.

Więcej informacji:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie