W dniu 17 września 2020 roku na XXIII Sesji Powiatu Proszowickiego zatwierdzono Aktualizację Planu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Zadania określone w Planie pozwalają Dyrektorowi Szpitala na podjęcie najlepszych rozwiązań służących zarówno Szpitalowi, jaki społeczności lokalnej.
     Informacje zamieszczane w Internecie przez niektóre osoby, odnośnie likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków służą wywołaniu atmosfery niepokoju, tymczasowości i nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu Szpitala.
     Szpital nadal działa w niezmienionej formie.
     Wdrażanie reform określonych w Aktualizacji Planu Naprawczego będzie wymagało dodatkowych zgód Rady Powiatu Proszowickiego.
Zawieszenie funkcjonowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wynika z braku lekarzy chętnych do pracy na tym Oddziale.

                                                                               Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach