Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach informuje o ogłoszonym konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Proszowicach.

Szczegółowe informacje znajdują się załączonym linku:

Ogłoszenie Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa