Oddział wrócił na swoje dawne miejsce, czyli do nowo wyremontowanych pomieszczeń w Budynku Głównym Szpitala.