W dniu 9 maja 2023 r. w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej.

Organizatorem wydarzenia była Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.

Uroczystość była wspaniałą okazją do wręczenia odznaczeń. Wśród wyróżnionych znalazły się pielęgniarki oraz położne pracujące na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.Na ręce Naczelnej Pielęgniarki Bożeny Knap została złożona statuetka, będąca podziękowaniem za pracę w czasie pandemii Covid-19 dla wszystkich pielęgniarek i położnych.