Szpital w Proszowicach otrzymał dofinansowanie z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa ? Pakiet Medyczny 3″, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 
Dzięki otrzymanym środkom finansowym mieliśmy możliwość zakupić:
 
?na kwotę 779 186,88 zł – 94 szt. łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych na oddziały:
? Obserwacyjno – Zakaźny,
? Pulmonologii,
? Neurologii.
?na kwotę 271 123,20 zł – myjnię – dezynfektor do Centralnej Sterylizatorni. 
?na kwotę 315 691,56 zł – sterylizator do Centralnej Sterylizatorni.
 
Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie!