W dniu 18 listopada 2019 roku odbyła się w Ministerstwie Zdrowia Konferencja pt: ?POL VENT ? krok milowy w polskiej pneumonologii?, podsumowująca realizację polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019.
Na konferencję został zaproszony Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach Łukasz Szafrański oraz Zespół Medyczny Oddziału Pulmonologii biorący udział w programie: Ordynator dr n. med. Wojciech Skucha, lek. med. Joanna Chamera, piel. oddziałowa Edyta Kowalska oraz fizjoterapeuta Bartosz Gruszka

Podczas konferencji, SP ZOZ w Proszowicach został wyróżniony jako pierwszy, który stworzył Salę Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej w szpitalu powiatowym.

Od 1998 roku w Oddziale Pulmonologii stosuje się nieinwazyjną wentylację mechaniczną jako standardową procedurę w leczeniu chorych z hiperkapniczną niewydolnością oddechową. Pierwszy aparat został przekazany Oddziałowi Pulmonologii, przez angielską Fundację HELP POLAND założoną przez Markizę Marjorie Salisbury, w 1998 roku.
Dzięki posiadanemu wieloletniemu doświadczeniu w stosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej Oddział Pulmonologii spełnił wymogi do otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na stworzenie 4 stanowiskowej Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej. Wartość dofinansowania otrzymana przez SP ZOZ w Proszowicach wyniosła ponad 500 tys. złotych.

W Polsce w okresie trwania projektu w ciągu ostatnich trzech lat powstały 34 Sale Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej. Działania podejmowane w ramach realizacji ww. programu przyczyniły się do znaczącego zmniejszenia śmiertelności szpitalnej z powodu zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania oraz zostały uznane przez środowiska medyczne za jedno z największych osiągnięć polskiej pneumonologii.

Dr skucha 1
Dr Skucha 2