!!! INFORMACJA !!!

W związku ze zwiększoną ilością zachorowań na grypę, a także z wprowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego stanem podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego Dyrekcja SP ZOZ w Proszowicach wprowadza zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych. W wyjątkowych przypadkach zgodę na odwiedziny może wyrazić ordynator oddziału, kierownik lub lekarz dyżurny.

Zakaz odwiedzin wprowadza się do odwołania.