Ordynatorzy, Kierownicy
Oddziałów
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Proszowicach

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach uprzejmie informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem COVID-19 i znaczącym ograniczeniem dostępu do środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących od dnia jutrzejszego tj. 12 marca 2020 r. wstrzymuje się przeprowadzenia planowanych zabiegów operacyjnych.

Obowiązuje do odwołania.

Z wyrazami szacunku,