Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że nastąpiła przerwa w  funkcjonowaniu Oddziału Pulmonologii w Proszowickim Szpitalu z dniem 1 października 2020 roku. Pacjenci zostali wypisani do domów lub przeniesieni na Oddział Chorób Wewnętrznych w Proszowickim Szpitalu.

Dyrekcja Szpitala zmuszona była do podjęcia powyższej co do działalności Oddziału, ponieważ w dniu 30 września  minął termin wypowiedzeń, jakie złożyła czwórka lekarzy zatrudnionych na Oddziale Pulmonologii. Brak wystarczającej ilości lekarzy pulmonologów jest bezpośrednią przyczyną przerwania pracy Oddziału.

Dyrekcja Szpitala wielokrotnie podejmowała rozmowy, aby lekarze Ci zechcieli pozostać i pracować nadal w Szpitalu. Takie rozmowy odbywały się również w Zarządzie Powiatu Proszowickiego. Niestety nie udało się nakłonić lekarzy do pozostania w Proszowicach i pracy na Oddziale Pulmonologii.

Dyrektor SP ZOZ w Proszowicach informuje, że wraz z Zarządem Powiatu Proszowickiego intensywnie poszukuje nowej kadry lekarskiej celem wznowienia pracy Oddziału Pulmonologii.