Od 1 lipca 2022r. nasz Szpital otrzymał dodatkowy kontrakt na udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie kompleksowego leczenia ran przewlekłych
W ramach Poradni Chirurgicznej Ogólnej i Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu będą leczone wszelkie trudno gojące się rany, owrzodzenia i powikłania stopy cukrzycowej. W zależności od stanu klinicznego, pacjenci będą kwalifikowani do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego.
Pacjenci na podstawie skierowania do Poradni Chirurgicznej, będą odbywać wizytę lekarską podczas, której zostanie podjęta decyzja o sposobie dalszego leczenia.
Zapraszamy do korzystania z poradni!