Kolejne wsparcie finansowe dla SPZOZ w Proszowicach

Kolejne wsparcie trafi do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Tym razem środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy.

Nasza jednostka otrzyma kwotę 900 000 zł w ramach umowy, która została podpisana dnia 2 października 2023 r. z Ministrem Zdrowia na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla pneumonologii na lata 2023-2024.

Dostawa sprzętu i wydatkowanie środków nastąpią początkiem 2024 roku. W ramach projektu zakupione zostaną 2 kpl. wideobronchoskopów ultrasonograficznych tzw. EBUS oraz procesor obrazu USG z osprzętem do EBUS i sond radialnych.

Zakup ten znacznie rozwinie możliwości Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy oraz przyczyni się do szybszej diagnozy pacjentów.